Gå til sidens hovedinnhold

- Det blir neppe nye byer i Follo

Artikkelen er over 8 år gammel

VESTBY: Ifølge prognosene vil Oslo og Akershus få over 350.000 flere innbyggere de neste 20 årene.

Oslo og Akershus har på denne bakgrunnen satt i gang et samarbeid som skal avgjøre hvilke bydeler i Oslo og hvilke byer og tettsteder i de 22 kommunene i Akershus som skal få den største veksten.

En felles areal- og transportplan vil i fremtiden bli et sterkt styringsinstrument for kommunene.

Tre alternativer

Planarbeidet tar for seg tre modeller for utbyggingsmønster og transportsystem frem mot 2030. I alternativ én videreføres dagens kommuneplaner og veksten fordeles slik disse planene viser.

Alternativ to er at veksten konsentreres til Oslo og noen få byer i Akershus. I et tredje alternativ styres veksten til flere knutepunkter i kollektivnettet. I tillegg skal det utredes etablering av en eller flere nye byer i Akershus.

Minnesund, Sørum og Heggedal trekkes frem som potensielle byer.

Ingen ny by

I Follo er det særlig Ski, men også Kolbotn, Ås og Vestby som vil oppleve den største veksten.

Utfordringen for Follo er hvordan kommunene kan bevare de store grøntområdene og samtidig møte utfordringen med befolkningsvekst. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad ser ikke for seg at det er mulig å bygge en helt ny by i vår region.

- Vi ser ikke for oss det scenariet i Follo, fordi det er et område med store jordbruksområder, kulturminner og mange konflikter knyttet til kulturvern, sier Jegstad til ØB.

Tettere og høyere

Det legges opp til at vi i fremtiden må bo tettere, høyere og nærmere knutepunktene for trafikk.

På spørsmål om Follo kan se ut som Groruddalen innen 2030, svarer fylkesordføreren:

- Nei, det som blant annet skjer i Ås sentrum er en fortetting. Trenden i tiden er at folk vil bo i leilighet, men det er snakk om cirka fem etasjer, ikke 16-17.

Arbeidet med med den nye strategien skal etter planen være ferdig i 2014.