Gå til sidens hovedinnhold

-Nasjonale prøver gir pekepinn på hvor vi står

Artikkelen er over 7 år gammel

SKI: Regjeringen oppfordrer kommunene til å bruke de nasjonale prøvene for å lage en bedre skole.

På 8. trinn gjorde Ås ungdomsskole det best i Follo og bedre enn gjennomsnittet både i landet og i fylket.
Snittkarakteren nasjonalt for engelsk på 5. trinn ligger på 2, mens de på 8. trinn ligger på 3. Akershus fylke ligger over landsgjennomsnittet med henholdsvis 2,1 på 5. trinn og 3,2 på 8. trinn.

SE HVORDAN FOLLO-SKOLENE GJORDE DET: Lokale resultater av nasjonale prøver


– En snittkarakter på 3,3 er et akseptabelt nivå. Og det er klart det er hyggelig hvis vi er den beste skolen i Follo, men vi kan ikke hvile på laurbærene av den grunn, sier rektor Steinar Roti ved Ås ungdomsskole.


Han forteller at skolen stort sett har oppnådd gode karakterer på de nasjonale prøvene.
– Æren for det må vi gi til barneskolen som har lagt grunnlaget, sier Roti.

– Har dere nytte av disse prøvene?
– Elevgrunnlaget er forskjellig fra år til år så det blir feil å sette seg mål, men resultatene gir en bra pekepinn på hvor vi ligger og hvor vi må sette inn trykket i forhold til de elevene som ligger på de laveste trinnene, sier Roti.
På dette trinnet er det i år få fremmedspråklig elever.

Skal brukes

Regjeringen ønsker at det blir større åpenhet rundt resultater fra nasjonale prøver og at resultatene blir brukt aktivt for å skolen enda bedre.
– Jeg ønsker at kommunene skal se nasjonale prøver som et nyttig verktøy, sier statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet.

Hun mener nasjonale prøver er et viktig styringsredskap i skolepolitikken.
– De bør brukes av skolene, kommunestyrerepresentanter og foreldre til å diskutere hvordan skolene skal bli enda bedre, sier Jordahl.
Hun mener at for å få mer kunnskap om skolen, må kunnskapen inn i skolen.

Flinke elever

Sammendrag av prøveresultatene viser at det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene på de nasjonale prøvene i engelsk.
De viser også at det er liten endring i gjennomsnittlig mestringsnivå for fylkene og de største kommunene. Bare Oslo og Akershus på 5. trinn, og Oslo, Akershus og Rogaland på 8. trinn presterer bedre enn landssnittet.


Resultatene viser også at det er store forskjeller mellom fylkene i andelen elever på laveste mestringsnivå.
Andelen elever som ble fritatt fra nasjonale prøver i engelsk, øker svakt for både 5. og 8. trinn.