YTRE ENEBAKK: Dermed går det mot slutten for et av de siste, store feriehjemmene i Follo.
Hyttene på Nosa feriehjem leies ut på åremål for fem år av gangen. Av de 66 hyttene Oslo Stein & Jord har på feriehjemmet ved Lyseren, står 40 tomme og har gjort det over lang tid. 23 er fremdeles utleid, og leiekontraktene går ut 30. april 2011.
– Vi har ikke klart å finne nye leietagere etter hvert som kontraktene har gått ut, forklarer Børre Hagen, nestleder i Oslo bygningsarbeiderforbund.

Tre fagforeninger ble en

For også Oslo Stein & Jord er en saga blott. I 2003 ble foreningen slått sammen med Maler- og tapetserernes forening og Murernes union til Oslo bygningsarbeiderforening, som har rundt 2000 medlemmer. De fikk da fem feriesteder på deling.
– Grunnen til at Nosa feriehjem er til salgs, er at vi er tre foreninger i Oslo som er slått sammen til én. Derfor trenger vi ikke alle fem, forklarer Hagen.
To er allerede solgt, de siste to har foreningen tenkt å beholde.

– Mye følelser knyttet til Nosa

Siden 1920 har Nosa Lyserbråten eksistert som feriehjem. På 1950- og 60-tallet ble stedet bygd ut til slik vi kjenner det i dag. Men elektriske anlegg, vannforsyning og infrastruktur som veier og bro tar for mye tid og penger for fagforeningen, som nå legger Nosa feriehjem ut for salg.
– Det har vært en lang prosess. Det er mye følelser og mange har en tilknytning til stedet, beretter Børre Hagen.

Land og strand

Nosa feriehjem ligger ved Lyseren, 3,5 kilometer fra Våg senter i Ytre Enebakk. Eiendommen er på 295 mål med en lang strandlinje.
– Vi har tenkt å bruke deler av avkastningen fra salget på andre tilbud til våre medlemmer, både ved sjøen og på fjellet, erklærer Hagen.
Det blir ikke åremål. Dermed vil flere medlemmer få gleden av ferieboligene.