LOSBY: Østmarka nasjonalpark vil bli en svær turistattraksjon, tror Johan Ellingsen i Østmarkas Venner. På skogsstien møter han tre skeptiske ordførere - og illsinte terrengsyklister som føler seg overkjørt av fotgjengerne.

Kamp om nasjonalparksenteret

– Det blir sannsynligvis en kamp mellom kommunene om hvem som får nasjonalparksenteret, tror lederen i Østmarkas Venner.

ØB møter Johan Ellingsen på Losby besøksgård i Lørenskog, stedet som egner seg særlig godt som porten til den nye turistattraksjonen. Enebakk er også nevnt.

Innover i terrenget finner man lommer med flere hundre år gammel skog, så unik og uberørt at Østmarkas venner med sine 4000 medlemmer ønsker å verne den.

Unik skog og økoturisme

– Du finner ikke så store skogområder på Østlandet som ikke er berørt av tunge tekniske inngrep, som skogsbilveier, kraftlinjer eller mye hogst, påpeker Ellingsen.

At Østmarka inneholder “skjulte”, grønne lunger, er det ikke bare markavennene som har oppdaget. Kanskje bare et lite steinkast inn i skogen er et ulvepar muligens i ferd med å parre seg og skrive historie på det sentrale Østlandet. Ellingsen mener han hørte ulvehyl under en overnattingstur i Østmarka for noen dager siden.

– Det var stort.

På Losby besøksgård snakkes det om hvilke muligheter både ulven og nasjonalparken åpner for.

– Vi mener dette kan skape en ny økoturisme i området, sier Ellingsen. Han ser også nye muligheter for leirskolebarn. Nye arbeidsplasser. Og kanskje får vi en rikere flora og fauna som følge av sterkere vern.

– Det blir en voldsom attraksjon.

Les også:

Ordføreren vil ikke ha ulven i Ski

Forbud mot sykling?

Forslaget har ikke bare medført skepsis, men også furore blant noen av de ivrigste markabrukerne: Terrengsyklistene. I en høringsuttalelse skyver Østmarka-vennene terreng-syklistene langt på vei vekk fra stiene, og meningene på sosiale medier holder denne uken god temperatur.

“Som om Østmarkas Venner tror de “eier” Østmarka”, skriver en debattant på nettstedet Terrengsykkel.no.

– Jeg tror de ser spøkelser på høylys dag, sier Ellingsen om den massive kritikken.

–Hvis de oppfatter det som om vi prøver å skvise dem ut, blir det helt feil. Det vi synes er viktig er at terrengsyklistene, særlig med store sykkelritt, ødelegger stiene. Det vi ser er at de blåmerkede stiene blir helt nedslitte og gjørmete av mye sykling, og det mener vi er direkte galt. Det er ikke det som er meningen med de blåmekerkede stiene.

– Men jeg ser det som en mulighet at man kan ha merkede sykkeltraseer i nasjonalparken - og det er fritt frem å bruke veiene.

Tre ordførere sier nei

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har allerede gitt sin støtte til forslaget og sendt ballen videre til ordførerne i de berørte kommunene: Oslo (største grunneier), Lørenskog, Ski, Enebakk og Rælingen.

Torsdag i forrige uke sa Byrådet i Oslo ja til nasjonalparken. Påfølgende dag satte ordførerne i Enebakk, Rælingen og Ski seg ned rundt bordet. Stemningen var lunken.

– Vi er enige om at vi er skeptiske til nasjonalpark, oppsummerer Ski-ordfører Anne Kristine Linnestad.

Utfallet kan imidlertid bli et annet når formannskapet skal behandle saken 13. februar. Og i mars skal kommunestyret si sitt.

Turløyper og hogst

Linnestad mener markaloven gir godt nok vern og er bekymret for restriksjonene som følger med en nasjonalpark. Det er blant annet kommunal skog som berøres.

– Hvilke restriksjoner tenker du spesifikt på?

–For eksempel muligheten til å legge nye turløyper, utnytte marka og skogen.

– Vi er dypt uenig i at det skal bli vanskeligere å anlegge nye løyper, fordi formålet med nasjonalparker er å legge til rette for et naturlig friluftsliv, parerer Ellingsen. Han tror mye av skepsisen beror på misforståelser.

Men skogsdrifter vil markavennene ha en slutt på. De ønsker at skogen skal utvikle seg fritt til det de kaller et naturdokument, og er allerede i god dialog med grunneierne. Målet er frivillig vern gjennom skattefri erstatning for tapt tømmer.