(Moss Avis)

Som følge av streiken i NSB, har Akershus fylkeskommune bedt Ruter sette opp alternativ transport for skoleelever der slik skyss kan bli berørt av innstilte tog fra mandag 10. oktober.

Bussene vil merkes «Skolebuss» og er et tilbud kun for elever med lovfestet rett til skoleskyss.

- Akershus fylkeskommune har ansvar for skoleskyss til elever som har rett til dette etter opplæringsloven, sier pressesjef i Akershus fylkeskommune, Jan Ivar Bøe.  Han legger til at dette altså gjelder elever som til vanlig tar tog til skolene.

Se bussruter og rutetider på nettsiden til Ruter

Akershus fylkeskommune understreker på sine hjemmesider at rutene ikke er tilgjengelig i reiseplanleggeren og at øvrige bussruter går som normalt.