Gå til sidens hovedinnhold

Forurensingen på Taraldrud er fortsatt alvorlig

Artikkelen er over 8 år gammel

SKI: Alunskiferen på Taraldrud i Ski kommune forurenser fortsatt Snipetjernsbekken. Rensetiltak har bedret situasjonen på stedet, men forurensningen er fortsatt alvorlig, konkluderer Bioforsk. De har overvåket området på vegne av grunneieren siden høsten 2006 da alunskiferdeponiet ble først oppdaget.

Snipetjernsbekken har avrenning til Grytetjern og danner Greverudbekken, som munner ut i Gjersjøen ved Slorene. Gjersjøen er råvannskilde for Stangeåsen vannverk i Oppegård kommune og forsyner rundt 40 000 mennesker i Follo med drikkevann.

Kartet til Bioforsk viser plasseringen av deponiet og avrenningen via Snipetjernsbekken, Grytetjern,Greverudbekken og til Slorene i Gjersjøen.

– Alunskiferen må fjernes eller pakkes inn i et deponi

"Avrenningen fra deponiet er sur og inneholder mye jern og mangan samt høye konsentrasjoner av miljøproblematiske metaller som nikkel, kobber, krom, kadmium, uran og arsen," står det i fjorårets rapport utarbeidet av Bioforsk og Asplan Viak AS på oppdrag fra grunneieren.

I løpet av det siste året har det blitt utført en oppgradering og utgraving av eksisterende rensedammer som samler opp avrenning fra deponiområdet. Det har også blitt utført terrengkalking  og utfelling av miljøproblematiske metaller, ifølge Roger Roseth i Bioforsk. Han forteller at til tross for iverksatte tiltak, vil det fremdeles være forurensning som finner veien til bekken.

– Iverksatte tiltak gir ingen god og langsiktig løsning for forurensning og avrenning fra deponiet. Alunskiferen må fjernes eller pakkes inn i et tett deponi uten utvasking med vann for en endelig kontroll med avrenningen, sier Roger Roseth i Bioforsk og legger til at tiltak og fjorårets målinger på stedet vil bli rapporter til Fylkesmannen i Akershus i begynnelsen av mars.

LES OGSÅ:

– Fortsatt alvorlig

– Dette er en alvorlig sak som må håndteres på en forsvarlig måte. Derfor har vi gitt et pålegg til grunneieren om å overvåke bekken og rapportere oss årlig om situasjonen på stedet, sier seniorrådgiver Kari Skogen ved miljøvernavdelingen i Akershus fylkeskommune.

Hun forteller at grunneieren ble også pålagt å utarbeide en tiltaksplan med hensikt å stanse, fjerne eller begrense forurensning fra alunskiferdeponiet.

LES FLERE NYHETER HER!

Vil lukke bekken

Den nye grunneieren, Åsland Næringspark Eiendom AS, overtok området for to år siden med ønske om å bygge næring på stedet.

– Det ser ikke ut til at vi får frigitt området til næring på grunn av Markaloven, sier prosjektansvarlig Terje Rønning.

Han forteller at de ønsker å lukke Snipetjernsbekken hermetisk ved å legge den i rør forbi det forurensede området for å hindre at det kommer noe forurenset grunnvann i den.

– Vi ønsker også å fjerne deponiet, men det vil koste oss mellom 15 og 20 millioner kroner. For å dekke de store kostnadene ønsker vi å få lov til å ta imot en del av steinmassene fra Follobanen etter at vi har fjernet deponiet. Hvis vi ikke får lov til å dekke en del av kostnadene ved å ta imot steinmasser, er vi nødt til å fortsette med de midlertidige tiltakene, sier Terje Rønning.

Han forteller at grunneieren er avhengig av å få politisk og administrativ støtte fra både Ski og Oppegård kommune i denne saken.

– Vi søker derfor om tillatelse til å få gjennomført midlertidig tiltak i marka i forhold til forurensningsloven. Vi ba begge kommunene om et møte for tre uker siden, men vi har ikke fått svar ennå, sier Rønning.

SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET UNDER!