Torsdag kveld arrangerte Drøbak akvarium og Forskningsdagene paneldebatt på Litteraturhuset i Oslo under fanen: Trenger vi akvarier?

FROGN/OSLO: På litteraturhuset stilte representanter fra WWF, Den blå planet (Danmark akvarium), Fiskeri –og kystdepartementet, Norges Fiskarlag, Frogn kommune og fra Institutt for biovitenskap.

Kan akvarier bidra til å endre folks holdning til noe som de fleste bare har et ”overfladisk” forhold til? Det var et av de mange spørsmålene paneldeltagere måtte svare på.

Jartrud Steinsli, konstituert avdelingsdirektør, Fiskeri –oh kystdepartementet, trakk i likhet med de andre deltagerne frem kunnskap og kunnskapsformidling som det viktigste for at vi skal kunne bevare og forvalte havet. – Vi må få økt kunnskap om havet og kysten, sjømaten og om nye marine muligheter og markeder, sa hun i sin innledning.

36 millioner måltider med norsk fisk

Norges Fiskarlags assisterende generalsekretær, Jan Birger Jørgensen fortalte om nedgangen i antall fiskere og fiskefartøy fra slutten av andre verdenskrig, og frem til i dag. Men kunne også opplyse om at effektiviteten i fisket har økt kollosalt. – Hver dag spises det 36 millioner måltider med norsk fisk og norsk eksport omsetter for 51,6 milliarder årlig. Vi må få til en måte så vi kan formidle fiskernes kunnskap om havet til forskningsmiljøene, oppfordret Jørgensen, å ha akvarier med lokal fisk er et godt alternativ som begge miljøer vil nyte godt av.

– I Drøbak stiller vi opp

Fra Frogn kommune stilte tidligere stortingsrepresentant Kjell Engebretsen. Som han selv påpekte så hadde ikke han den faglige kompetansen i ryggen som sine med debatanter. Men som politiker på riks  -og lokalplan så representerte han nok det gjengse synet på hav og havbruk. – Et akvarium som kunnskapsformidler er viktig, så vi kan lære opp morgendagens politikere. I Drøbak stiller vi mer enn gjerne opp og legger forholdene til rette for å få et slik senter på plass. Kompetansen har vi allerede gjennom forskningsstasjonen, akvariet, NIVA og forskningmiljøet ved UMB (ÅS).

Veien videre

Avslutningsvis så takket professor Nils Chr. Stenseth, Universitetet i Oslo, Jessica Marks fra Drøbak akvarium for initiativet til denne sessionen. Og Marks sa seg svært fornøyd etter endt session. – Det skjer nesten aldri at de forskjellige interessegruppe kommer sammen og snakker om forvaltningen av havet, sa Jessica Marks, men i kveld så fikk man snakket sammen. Så nå må vi se hvordan vi fremover skal koble disse miljøene sammen. For det er en enorm utfordring vi har i hvordan vi skal ta vare på miljøet og hvordan vi skal forvalte de ressursene havet gir oss.

TILBAKE TIL BADEBYEN.NO