SKI: Lønnen inkluderer et åremålstillegg på 100.000 kroner. Når Audun Fiskvik (56) tar plass i rådmannsstolen i august vil han få 30.000 kroner mer i lønningsposen enn sin forgjenger Unni Elisabeth Skaar, og 26.000 kroner mer enn den nest best betalte rådmannen i Follo, Harald Toft i Oppegård.


Se her hva rådmennene i Follo tjener.

Ulik lønn

Tidligere fikk rådmann og ordfører i Ski samme lønn, men da rådmannsstillingen ble gjort om til en åremålsstilling i 2006, har rådmannen i Ski klatret forbi ordføreren på lønnsstigen. Av Follos syv kommuner er det kun Oppegård, Ås og Enebakk som fortsatt opererer med lik lønn for rådmann og ordfører.

Lønnsvinnere

Siden 2006 har både ordførere og rådmenn i Follo økt årslønnen. Størst lønnsøkning har rådmannsstillingen i Frogn hatt. Den nye rådmannen som tar plass i rådmannsstolen i Frogn vil få 150.000 kroner mer enn forgjengeren, men av disse er 124.100 kroner åremålstillegg. Tidligere var ikke rådmannsstillingen i Frogn en åremålsstilling.
Rådmann i Oppegård Harald Toft er også blant lønnsvinnerne. I løpet av to år har han økt lønnen med 89.900 kroner. Det samme har ordfører Sylvi Graham (H).

95.000 mer i lønn

Av ordførerne er det ordføreren i Enebakk som har økt mest i lønn i løpet av to år. I 2006 mottok daværende ordfører Tore Tidemann (H) 545. 000 kroner i årslønn. Nåværende ordfører Dag Bjerke (Frp) får 95.000 kroner mer i lønningsposen, det vil si en årslønn på 640.000 kroner.
Kommunestyret i Ski behandler ansettelsen av Fiskvik på et møte i kveld. Rådmannsjobben er en åremålsstilling for en periode på seks år.