Han fant smutthull i skatteloven

Statsautorisert revisor Thor Idar Pedersen i firmaet Pedersen & Skogholt i Ski har hatt stor pågang fra riksmedier fordi han som skatteekspert sitter med løsningen til at aksjeselskaper kan spare skatt.

Statsautorisert revisor Thor Idar Pedersen i firmaet Pedersen & Skogholt i Ski har hatt stor pågang fra riksmedier fordi han som skatteekspert sitter med løsningen til at aksjeselskaper kan spare skatt.

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

Statsautorisert revisor Thor Idar Pedersen fra Ski er mannen som brukes som ekspert av riksmediene etter at han benytter et smutthull i de nye reglene for bedriftsbeskatning.

DEL

SKI: Thor Idar Pedersen i revisjonsfirmaet Pedersen & Skogholt i Ski har hatt stor pågang fra riksmedier som blant annet Dagens Næringsliv, NRK TV og Radio i forbindelse med deres behov for ekspertuttalelser om den nye skattereformens betydning for næringslivet. Mediefokuseringen har resultert i mange henvendelser fra både eksisterende- og potensielle kunder i inn- og utland.
–Jeg tror ikke forventet skatt på utbytte kommende år vil gi de inntektene eller den fordelingseffekten som finansminister Kristin Halvorsen (SV) forventer, sier Pedersen. –Til det har selskapene tatt ut for mye i ekstraordinære utbytter allerede.

Ville tilstander.

Blant Ski-bedriftens 500 kunder antar Pedersen at utdeling av utbytte i årsregnsregnskapet 2005 for utdeling i 2006 vil bli under én prosent av utbyttet som ble utdelt i 2005 og 2004.
–Det råder ville tilstander. Bare i år har vi registrert rundt 50 nye aksjeselskaper i Follo og Oslo som følge av den nye skattereformen, sier revisoren.
Ut fra hans vurdering er det ingenting som tyder på at den rødgrønne regjeringen kan vente seg mye utbytteskatt fra små og mellomstore bedrifter de første par årene. Pedersen viser til ekstra store utbetalinger av utbytte de siste to årene fra selskaper i sin egen praksis.

20-dobling.

Foretaksregisteret i Brønnøysund sendte ut 207 kreditorvarsler om utbytte i fjor, mens det hittil i år er sendt ut 4.453 slike meldinger. Det er en 20-dobling fra i fjor.
–Dersom Kristin Halvorsen ikke tror at de små aksjeselskapene er tømt for egenkapital som kan deles ut som skattefritt utbytte, kjenner hun ikke realitetene i næringslivet. Blant våre rundt 500 kunder i Oslo og Follo vet vi allerede nå at det blir svært lite skattepliktig utbytte, sier statsautorisert revisor Pedersen. –Det som skal deles ut som utbytte fremover vil i stor grad måtte inntjenes i de kommende årene før det kan bli snakk om utdeling og beskatning.

Omorganiserer.

Det er ikke uten stolthet Pedersen synes det er positivt at flere riksdekkende medier kontaktet revisjonsfirmaet i Ski fremfor hovedstadens store og prestisjetunge aktører. Revisoren utelukker ikke at det var en annonse firmaet Pedersen & Skogholt hadde i Østlandets Blad om kurs i de nye skattereglene, som fikk mediene til å kaste seg over revisjonsselskapet i Ski.
–Det er vanligvis aksjeselskaper med én eller få eiere som tjener gode penger som omorganiserer. Jeg legger ikke skjul på at det må foretas en konkret vurdering både for aksjeselskaper og for personlige næringsdrivende for å kunne fastslå om en omorganisering vil være fordelaktig, sier han.

Smutthullet.

–Vi hjelper til med å stifte et nytt aksjeselskap som fungerer som holdingselskap mellom eierne og det opprinnelige selskapet, sier Pedersen.
Hensikten er at aksjene fra det opprinnelige selskapet overdras til et nytt, så kan disse selges skattefritt. Pedersen understreker at det nye selskapet også kan motta utbyttet skattefritt.
–På den måten kan selskapene oppnå skatteutsettelse. Det er illusorisk å tro at det blir utbetalt mye skattepliktig utbytte i små og mellomstore aksjeselskaper før om to til tre år, sier Ski-mannen.

Tapper firmaet.

Nytt skatteregime med skatt på utbytte fra 2006 har bidratt kraftig til registreringer av nye aksjeselskaper. Utbytte for aksjonærer er skattefritt fram til 31. desember i år. Derfor er det etablert 40 prosent flere nye aksjeselskaper i år sammenlignet med fjoråret. Norske aksjeselskaper tapper før nyttår firmaet for utbytte gjennom sin opptjente egenkapital for å unngå neste års skatt på utbytte.
–Jeg tror grunnen er at næringslivet ikke er klar for en ekstra skatt på ca. 20 prosent, en økning fra 28 til 48,16 prosent, sier Pedersen. –Er du heldig som har et aksjeselskap med overskudd, begynner du å få dårlig tid til å gjøre noe med det før finansminister Kristin Halvorsen tar pengene.

Artikkeltags