SKI: HAR DU TIPS I DENNE SAKEN? KONTAKT JOURNALISTEN, [email protected].

Et tidligere medlem av Jehovas vitner har anmeldt menigheten for hatefulle ytringer i bladet Vakttårnet.

Ytringene som nå ligger på Follo-politiets bord skal ha blitt fremsatt i flere artikler. Så langt er ingen formelt siktet i saken.

Hatfulle ytringer

– Vi etterforsker saken og er i en avsluttende fase, opplyser politiadvokat Heidi Reinholdt Østbye i Follo politidistrikt. Hun vil ikke si hva ytringene konkret går ut på.

– Jehovas vitner er anmeldt for overtredelse av straffeloven §135a for fremsettelse av hatefulle ytringer, sier hun.

Rasismeparagrafen, straffeloven § 135, forbyr ytringer som «diskriminerer personer eller grupper av personer etter deres trosbekjennelse, rase, hudfarge, nasjonale opprinnelse, etniske opprinnelse eller homofile legning». Ytringen må «true, forhåne eller utsette for hat, forfølgelse eller ringeakt».

Guds ord

Vakttårnets hovedkvarter ligger i Ytre Enebakk. Pressetalsmann for menigheten, Tom Frisvold, avviser beskyldningene blankt og mener anmeldelsen er grunnløs.

– Alle artiklene er basert fullt og helt på bibelen og inneholder bibelsitater. Det er egentlig bibelen man anklager for å være rasistisk, og det avviser vi fullstendig, sier Frisvold til Østlandets Blad.

Tirsdag ble det gjennomført fire forskjellige bevisopptak i Follo tingrett. Til stede i salen var Vakttårnets advokat Majeed Alnashi. Han representerer en av flere personer som er involvert i saken. En av Norges fremste juridiske eksperter på ytringsfrihet, advokat Kyrre Eggen, representerer Jehovas vitner.

– Vi har skrevet et brev hvor vi mener anmeldelsen er totalt grunnløs, sier Eggen.

ØB ba om å få tilsendt artiklene som er bakgrunn for anmeldelsene. Tom Frisvold sier han er på reise og har ikke muligheten til å fremskaffe disse, men oppfordrer oss til å lese gjennom de siste utgavene av Vakttårnet.