Kommunen bruker over en million på ordningen, men svært få velger privat rengjøringsfirma

Utvalgsleder Knut Tønnes Stenersen, FrP, er fortsatt trygg på at avgjørelsen for ett år siden er riktig.

Utvalgsleder Knut Tønnes Stenersen, FrP, er fortsatt trygg på at avgjørelsen for ett år siden er riktig.

Av
Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

SKI: Et drøyt år etter at ordningen med at man fikk velge mellom kommunens hjemmehjelp og rengjøringshjelp fra private aktører ble innført, er det bare 12 av 300 i Ski som velger privat rengjøringsfirma.

Bård Hogstad, SV, og Odd Jørgen Steen, Ap, i Utvalg for omsorg og helse, ser nå ingen grunn til å opprettholde fritt brukervalg i Ski.

‑Vi bør avvikle ordningen raskt, sier Hogstad.Velge

Fra februar 2012 har brukerne i Ski kunnet velge om de vil ha hjemmehjelptjenesten, renhold og andre huslige gjøremål, fra kommunen eller private aktører.

Fritt brukervalg ble vedtatt av kommunestyret i 2011, stikk i strid med kommuneadministrasjonens anbefalinger. Kostnadene ved innføringen av fritt brukervalg ble den gang stipulert til 1,1 millioner kroner. Politikerne var sterkt uenige om dette skulle innføres.

‑ Ikke bruk for private

Da ordningen startet i februar 2012, var det to brukere som valgte bort kommunal hjemmehjelp. I februar i år var det 12.
‑ Jeg har nesten lyst til å si; hva var det vi sa? sier Bård Hogstad, SV, som sitter i samme utvalg, og legger til:
‑ Situasjonen viser med all tydelighet at Ski kommune har en oppegående tjeneste som brukerne foretrekker. Eldrerådet advarte også mot privatisering, og har fått rett. Ordningen bør opphøre snarest. Pengene kommunen bruker på «kontraktsbiten» med det private firmaet bør i stedet benyttes til å lage et bedre tilbud og sikre at brukerne får den hjelpen de har krav på, sier han.

Enig

Utvalgsmedlem Odd Jørgen Steen, Ap ser heller ingen grunn til å forlenge ordningen med fritt brukervalg.
Han vil i stedet bruke penger som blir frigitt til å gi mer og bedre hjelp til hjemmehjelpstrengende.

‑ I dag er terskelen for å få hjelp høy. Det er vel fortsatt slik at mange bare får hjelp hver tredje uke. Nei, la oss kutte avtalen med det private firmaet og bruke pengene som blir frigitt til å styrke hjemmetjenestetilbudet, sier Odd Jørgen Steen til ØB.

Vil fortsette

Utvalgsleder Knut Tønnes Stenersen, FrP, er fortsatt trygg på at avgjørelsen for ett år siden er riktig.
‑ Alle får i dag informasjon om at det er valgmuligheter. Jeg hadde selvsagt håpet at flere valgte alternativet til kommunal hjemmehjelper.

Stenersen påpeker at ordningen med fritt brukervalg fortsatt er ny og litt uvant for mange, pluss at kommunale hjemmehjelpere gjør en god jobb. Brukere som har hatt samme hjelp lenge, vil også kvie seg for å skifte, sier Stenersen.
‑ Så fritt brukervalg har livets rett?
‑ Absolutt, og jeg håper det blir flere som velger alternativt, sier utvalgslederen.

Situasjonen viser at Ski har en oppegående tjeneste som brukerne foretrekker

Artikkeltags