Gå til sidens hovedinnhold

En arbeidsmiljølov for fremtiden

Artikkelen er over 7 år gammel

NHOs medlemsbedrifter i regionen har lenge etterspurt regjeringens forslag om å modernisere Arbeidsmiljøloven. Loven er nesten 40 år gammel og arbeidslivet har endret seg mye på den tiden. Disse endringene må også lovverket speile.

Ett av regjeringens forslag er å gjøre det enklere å ansette midlertidig. La det være klinkende klart; fast ansettelse skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv.
Ni av ti er i dag fast ansatt. De ansatte er bedriftens viktigste ressurs og norske arbeidsgivere investerer mye i kompetanseutvikling hos de ansatte. Slik skal det fortsatt være.

Men vi trenger en bredere inngangsport til arbeidslivet. For det første kan en midlertidig stilling være et springbrett inn i arbeidslivet og fast jobb for dem som står utenfor, og som trenger arbeidserfaring og nødvendig kompetanse.
Økt mulighet for midlertidig ansettelser sørger for det. For mange er ikke fast ansettelse alternativet til en midlertidig ansettelse, alternativet er ingen ansettelse. Midlertidighet kan skape den broen som trengs for å komme inn i arbeidslivet.

For det andre har mange bedrifter behov for midlertidig ansatte i perioder. Det kan være de skal lansere et nytt produkt uten å vite om det slår an, etablere seg nye steder eller opprette nye filialer uten eksakt å vite hvordan satsingen blir tatt i mot.

Med de foreslåtte endringene reduseres risikoen for bedriftene noe, og man legger bedre til rette for verdiskaping, konkurransekraft og dermed fremtidige arbeidsplasser.
NHO blir ofte møtt med argumenter fra fagbevegelsen om at en oppmyking av reglene for midlertidige ansettelser vil gjøre det vanskeligere for unge å få fast jobb, eller at de svakeste gruppene får det verre på arbeidsmarkedet. Vi kan selvsagt ikke vedta at det skal bli flere jobber i privat sektor, men vi kan legge til rette for at det skal bli det, blant annet ved å minimere risikoen for å etablere ny virksomhet

I følge NHOs arbeidstidsundersøkelse fra 2013 oppgir to av tre bedrifter at de har et udekket bemanningsbehov i perioder. Nær 60 prosent av bedriftene sier de vil ansette flere dersom loven åpnet for at det ble enklere å ansette midlertidig.

Med regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven vil vi slippe til flere i arbeidslivet. Det er positivt for den enkelte arbeidstaker, næringslivet og samfunnet.