GREVERUD: Alt er klart til innflytting i Greverudåsen boliger for funksjonshemmede. I slutten av måneden flytter de første beboerne inn.

Nå er det en liten overdrivelse at alt er klart, for møblene er ennå ikke på plass. Men de kommer i løpet av de nærmeste ukene.

– Det kommer til å flytte inn ni beboere her. Syv i hybelleiligheter på rundt 40 kvadratmeter, og to i litt større leiligheter på rundt 60 kvadratmeter, sier tiltaksleder Line Haug Nilsen i Oppegård kommune.

Bygget er totalt på 1000 kvadratmeter med grøntanlegg foran.

De ni beboerne vil komme til et bygg med alt utstyr tilgjengelig. Det er også felles kjøkken og stue samt et treningsrom. Huset har universell utformning Fem av leilighetene befinner seg i første etasje, fire i andre.

– Fellesrommene åpner for sosialt samvær og fellesskap for dem som ønsker det. Vi vet av erfaring at mange søker seg fellesskapet, sier Haug Nilsen.

Stor pågang

Det har vært stor pågang av søkere, både til de ni boenhetene og til å få jobbe der. Tross de ni enhetene er det fortsatt venteliste på boliger for psykisk funksjonshemmede.

– I en innflytterkommune som Oppegård vil det alltid være kø til slike tilbud. Det er helt naturlig, sier virksomhetsleder Mai-Liss Johannessen.

18 årsverk

Det var også mange som ønsket å jobbe der.

– Antall ansatte utgjør rundt 18 årsverk, og det vil være fagpersonell til stede 24 timer i døgnet. Vi har lagt opp til en heltidskultur i ansettelsen, det er rundt 30 ansatte, sier tiltakslederen. Det var også flere interne søkere fra andre enheter i kommunen som søkte seg dit.

Det vil være et høyere antall personale på kveld og natt enn på dagtid.

– Å gi så mange heltidsstillinger skaper en tryggere hverdag for våre beboere, ved at de ikke får så mange å forholde seg til. Så dette blir bra både for beboere, deres familie og ansatte, sier tiltaksleder Line Haug Nilsen.

LES FLERE NYHETER HER!