SOFIEMYR:Det er en undersøkelse gjort av Senter for Atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger som har avdekket tallene - én av fire ungdomsskoleelever synes ungdomsskolen er meningsløs. Rundt 40 prosent sier skolearbeidet er lite interessant.
– Det er for mye. Det burde ikke være sånn, men vi vet at det er det, sier Tone Ødegaard (15). Hun er nestleder for elevrådet ved Sofiemyrtoppen skole, avdeling Fløysbonn. Heller ikke elevrådsleder Vilde Lunnan Djuve (14) er forskrekket over tallene.
–Jeg kjenner flere som føler det sånn, sier hun.

Ingen drømmeløsning.

Tone og Vilde mener svaret er mer engasjement, hos lærerne så vel som elevene, og at det heller er læremåten fremfor stoffet som gjør at elever faller ut. Men de innrømmer at det er umulig å finne én læremetode som passer for alle.
–Men det går an å variere, sier Tone.
–Derfor er det viktig å høre etter når elevene sier i fra og kommer med egne idéer, understreker Vilde.
–Vi har prosjekter innimellom, men det blir som regel bare vås, sier hun.
–Det blir jo til at det er de samme som jobber hver gang, fortsetter Tone.

–Bortskjemt ungdom.

De forteller at holdningen til skoleelever i dag er påvirket av dagens tilgjengelighet, spesielt i forhold til internett.
–Folk forventer å bli lært ting, sier Vilde.
–Og det gjør ikke bare at man blir bortskjemt, man blir jo sløv også, sier Tone.
Jentene tror overgangen fra barneskole til ungdomsskole blir en stor overgang for mange.
–Det er litt av et sjokk. Man må vokse opp veldig fort, forteller de.
–Men man går på skolen for å lære, ikke for å læres ting, understreker Vilde.

Inkludert og interessert?

De mener ungdomsskolelærere burde være flinkere til å få elevene til å ta skolen seriøst.
–På ungdomsskolen sier de "synd for deg" om ikke du jobber, forteller Tone.
–På barneskolen var de flinkere til å få oss til å ta skolen seriøst. De burde være like flinke her. Spesielt fordi mange fortsatt ikke vet hva de har lyst til å bli, sier hun.
Sofiemyrtoppen skole avdeling Fløysbonn har selv gjennomført en elevundersøkelse. Sammen med fysisk læringsmiljø scorer elevmedvirkning lavest blant elevene.
–Mer elevmedvirkning hadde nok hjulpet på interessen til elevene, sier Tone.
Begge to forteller om egne opplevelser hvor det har vært vanskelig for elever å få endringer gjennomført, både på offentlig og lokalt plan. Jeg skjønner at elevmedvirkning kommer lavt på listen, sier Tone.