Gå til sidens hovedinnhold

Ny UMB-kalkulator på nett skal hjelpe Follo-bønder

Artikkelen er over 8 år gammel

FOLLO: Tre regnfulle somre har skapt både oversvømmelser og fare for sopp på kornåkrene i Follo.

Samtidig stilles det stadig strengere krav til bøndene i forhold til mindre forurensning og økt kornproduksjon.

Vil en såkalt fosforindekskalkulator på nett hjelpe bøndene?

LES OGSÅ:

Slik fungerer den

I håp om å gjøre hverdagen lettere for Follo-bøndene, har PURA som jobber for bedre vannkvalitet i vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, i samarbeid med UMB og Bioforsk utarbeidet en håndbok i bruk av en såkalt fosforindekskalkulator.

Kalkulatoren som er utviklet av Bioforsk, skal hjelpe bøndene til å kartlegge hvilke områder på gården som er mest utsatt for at jord renner bort og forurenser vann og vassdrag.

Den skal hjelpe bøndene til å gjøre konkrete tiltak, slik at de forurenser mindre og samtidig reduserer faren for at fuktighet og sopp ødelegger kornet, forteller prosjektleder i PURA, Anita Borge.

– Ideen er opprinnelig hentet fra USA og har blitt overført til norske forhold. Poenget med kalkulatoren er at man kan finne ut hvilke områder på gården som er mest utsatt for erosjon, altså der jorden renner bort, sier Borge.

Ås-bonde er testperson

Borge håper kalkulatoren blir et nyttig verktøy i spørsmålet om hvordan bondeyrket skal klare å innfri kravet til både miljø og produksjon i et stadig tøffere og våtere klima.

Ås- bonde Tom Wetlesen er med i PURA-prosjektet som testperson. Han tror kalkulatoren vil bli godt mottatt av Follo-bøndene.

– Kalkulatoren gir en indikasjon på fosforinnholdet i jorden. Den må ligge under et visst nivå for å unngå risiko for avrenning. I tillegg spiller også brattheten på jordet en viktig rolle.

– Med noen få justeringer tror jeg kalkulatoren vil bli et godt hjelpemiddel. Målet bør være at man kan lage en plan tilpasset hver eiendom, slik at det blir fornuftige tiltak for den enkelte bonde, Wetlesen.

Også landbrukssjef i Follo, Ole Eide er optimistisk til den nye nettkalkulatoren.

– Jeg er veldig nysgjerrig på kalkulatoren, og tror at den vil bli et nyttig verktøy for bøndene i Follo. Den vil kunne gi en indikasjon på hva bonden bør gjøre på for å hindre erosjon, sier Eide.

LES FLERE NYHETER HER!

Kaller inn til åpent møte

For å presentere kalkulatoren til Follo-bøndene kaller blant annet PURA og landbrukskontoret i Follo inn til et åpent møte med tema «Matproduksjon i et skiftende klima» tirsdag 20. november kl. 19.00 i Ås kulturhus.

– Målet er å skape en god dialog i et landbruk som har to ulike mål. Det ene er regjeringens mål om økt matproduksjon i et stadig vanskeligere klima, og det andre er å opprettholde vannkvaliteten i Norge, sier Anita Borge.

Si din mening i kommentarfeltet under!