Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesmannen refser avlastningsbolig

Artikkelen er over 8 år gammel


SKI: Ski kommune sikrer ikke at brukerne i avlastningsboligen mottar forsvarlige tjenester. Ansatte bruker tvang uten at det er gjort vedtak.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vært på tilsynbesøk i Avlastningsboligen i Lysneveien på Hebekk, og er på ingen måte fornøyd med forholdene og rutinene i den kommunale avlastningsboligen.
I en rapport etter tilsynsbesøket som er datert 11. mars, påpeker Fylkesmannen blant annet et tilfelle der tvang og makt blir brukt mot en ung bruker, uten at vilkårene for tvang og makt er blitt vurdert, og uten at det er fattet vedtak om tvangsbruk.

– Svikt

«Det konkluderes med svikt i virksomhetens styring på bakgrunn av de avvik som er blitt gitt og det vurderes at kommunens internkontroll ikke har vært tilstrekkelig på de aktuelel tilsynsområder», konkluderer Fylkesmannen.

LES OGSÅ: - Det­te er svært kri­tikk­ver­dig  

Kom­mu­nen må ha til­taks­plan fer­dig 1. mai

Info om bo­li­gen


Avlastningsboligen gir tjenester til foreldre som har omsorg for barn med omfattende hjelpebehov.
I rapporten som er skrevet etter tilsynsbesøket, presenteres avvik (avik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift) som er med på å gi en knusende dom over forholdene.

Ikke forsvarlig

Avvik 1: dreier seg om at Ski kommune ikke sikrer at aktuelle brukere mottar forsvarlige tjenester i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.


Det er for eksempel ikke samsvar mellom oppsatt bemanningsplan og faktisk bemanning. Det finnes heller ikke noe samlet system for hvordan man dokumenterer og kontrollerer at tjenesten til den enkelte bruker blir gjennomført faglig forsvarlig.


Det er for eksempel ingen kontroll av at nyansatte får opplæringsvakter. Eller om viktig brukerinformasjon er formidlet til og lest av ansatte.
Ansatte får i liten grad systematisk oppfølging og opplæring, ifølge rapporten.

Tvangsmiddel

Fylkesmannen slår fast at kommunen ikke sikrer at alle ansatte har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter som lovverket sier de skal ha:
«Ansatte har ikke tilstrekkelige kunnskaper om tvang og makt, og hvordan de skal melde skadeavvergende tiltak skal meldes».
Ansatte bruker sprinkelseng som mekanisk tvangsmiddel for en bruker i ungdomsalderen, uten at vilkårene for bruk av tvang og makt er blitt vurdert, og uten at det er gjort vedtak om bruk.


Administrativ prosedyre for bruk av tvang og makt godkjent i 2008, blir i det vesentlige ikke fulgt.
Overordnet faglig ansvarlig har ingen rutiner for å kontrollere forholdene i boligen, og om det legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt.