Follo: Ifølge selskapet Promethean har 29 prosent av alle norske klasserom elektroniske interaktive tavler, også kalt digitale tavler. I Follo har både Ski og Vestby kommune omfavnet denne teknologien.

Engasjerer elevene

Studieinspektør Kristin Måleng ved Son skole og lærer Espen Gruer ved Kråkstad skole sier tavlene engasjerer elevene på en helt ny måte.
– Med tavlen får vi alle elevene med i undervisningen, påpeker Måleng.
– Vi har noen svarenheter som fungerer sammen med tavlen. Vi stiller spørsmål som i vanlig undervisning – bare at her er det ikke noen få personer som rekker opp hånden og én som svarer. De som ikke tør å rekke opp hånden trykker på en knapp, forklarer Gruer.
Son skole har hatt tavlen i ett år, mens Kråkstad fikk den i januar i år.

Flere får spesialundervisning

Tall ØB har hentet inn viser at behovet for spesialundervisning har økt betraktelig i Follo-skolene de siste årene. Unntaket er Frogn.
Eksempelvis mottok 5,5 prosent av elevene i grunnskolen i Ski spesialundervisning i skoleåret 2004/2005. Tallet for inneværende skoleår er åtte prosent, 310 av 4000 elever. Samtlige kommuner er i gang med å gjennomføre tiltak for å styrke tilpasset opplæring og spesialundervisning.
Espen Gruer og Kristin Måleng mener digital tavle er et viktig redskap i denne sammenheng. De peker på at barn og unge lærer på ulike måter, og for noen er denne visualiseringen svært viktig for å forstå faget.