Fylkesmannen roser kommunene for innsatsen 22. juli

1_Inngangsord: Bildetekst

1_Inngangsord: Bildetekst

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

OSLO/AKERSHUS: Fylkesmannen roser Akershus-kommunene og Oslo kommune for innsatsen under og etter massakren på Utøya 22. juli.

I helse- og omsorgsmeldingen for 2011, det som tidligere het Medisinalmeldingen, stilles følgende spørsmål: Var helsetjenesten beredt den 22. juli?

Fylkeslege Petter Schou (fra 1. januar 2012 betegnes Helsetilsynet i Oslo og Akershus som Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og beredskapssjef Johan Løberg Tofte gir ros til Oslo og Akershus-kommunene. Kommunene får ros for den innsatsen de har gjort for å redde liv og begrense skade.

– Traumer kan ha skadevirkninger på lang sikt. Det er en sentral oppgave for Fylkesmannen i Oslo og Akershus å påse at kommunene gir alle som trenger det hjelp i tiden fremover, står det i Helse- og omsorgsmeldingen.

Les også:

Rapporterer

I kapitlet viet 22. juli blir det fortalt om krisehåndteringen 22. juli, og tiden som fulgte. Fylkesmannen i Oslo og Akershus kontaktet både ledelsen i Oslo og rådmann/ordfører i samtlige Akershus-kommuner i løpet av det første døgnet etter terroranslaget på Utøya.

Fylkeslegen inngikk samtidig i Helsedirektoratets krisestab. I dagene etter katastrofen, holdt fylkeslege Schou løpende kontakt med Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Ahus, enkeltkommuner og Fylkesmannen i Buskerud (der Utøya ligger).

Oslo kommune og samtlige kommuner i Akershus rapporterte de første dagene at de hadde tilbud om oppfølging av berørte, men tilbudene var organisert på ulike måter.

Les flere nyheter her!

Oppfølging

Sist høst gjennomførte Helsedirektoratet en undersøkelse om helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22. juli. Oslo og kommunene i Akershus som ble berørt, rapporterte at alle hadde fått tilbud om oppfølging og kontaktperson.

Det ble ikke meldt om vesentlig svikt i oppfølgingen på kommunalt nivå eller sykehus. Kommunene rapporterte at de hadde tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og ressurser.

Enkelte ga uttrykk for oppfølgingen kunne gå på bekostning av andre med hjelpebehov, skriver fylkeslegen i sin melding.

Si din mening i kommentarfeltet under!

Artikkeltags