Gå til sidens hovedinnhold

Her er skatteekspertens tips

Artikkelen er over 9 år gammel

SKI: Mange kommer på besøk hjem til Egil Paulsen fra Engelsviken i disse dager for å få hjelp til selvangivelsen. Nå har seniorrådgiveren i Skatt Øst delt sine råd med leserne på oblad.no. Her er noen av tipsene.

Her er noen av spørsmålene han fikk.

– Kan du forklare hva negativ formue overført fra ektefelle er og om det får betydning for skatten?

– Negativ formue hos en ektefelle betyr at gjelda er større enn bruttoformuen. Gjeld som ikke er dekket opp mot formue hos den ene ektefellen blir overført den andre, slik at eventuell formuesskatt blir lavere. Det er felles beskatning av formue hos ektefeller.

Pendler

– Jeg pendler til Oslo med tog. Skal man føre opp utgifter som om jeg kjører bil og betaler bompenger?

– Fradrag for reiseutgifter mellom hjem og arbeid gis etter kilometersats, se rettledningen side 10. Hvis man må bruke bil kan man fratrekke bompenger. Forutsetningen er at bruk av offentlige kommunikasjonsmidler gir minst 2 timer lengre reisetid pr. dag.

Sykdom

– Har ei datter på snart 6 år med diagnosen Epilepsi. Er det noe jeg kan trekke fra? I så fall hvor?

– Eventuelle sykdomsutgifter som dekkes av dere kan fratrekkes på post 3.5.4. Se rettledningen side 43.

– Hadde store utgifter til fedmeoperasjon i 2010. Hva har jeg krav på og hvor i selvangivelsen? Hva trengs av dokumentasjon?

– Det er noen grad fradragsrett for sykdomsutgifter. Forutsetningen er at det er en varig sykdom. Hvis man har tatt operasjon privat vil man normalt ikke få fradrag hvis det offentlige har tilsvarende tilbud. Se nærmere om dette på skatteetaten.no.

Dødsfall og arv

– Hvordan og hvor fører jeg fradrag for utgifter ved pappas bortgang? Betaling av strøm, kommunale avgifter, avdrag på lån mm.

Utgifter ved dødsfall er ikke fradragsberettiget i selvangivelsen. Slike kostnader kan fratrekkes i skjema for arv når man skal beregne arv. Se nærmere om dette på rettledning til skjema for arv som du finner på skatteetaten.no eller får på et skattekontor.

– Jeg og to brødre eide (etter arv) en bolig sammen i fem år. Arveavgift er allerede betalt. To av oss solgte vår del av boligen til den tredje i 2011.

Hvordan føres salget av boligen? Noe av pengene jeg fikk for salget er også satt til renter jeg har tjent de fem årene. Hvor skal jeg oppgi dette?

– Gevinst ved salg skal føres i post 3.1.12. Regner med at du ikke har bodd i boligen de siste to år. Se ellers rettledningen side 23. Renter er skattepliktig på vanlig måte og føres i post 3.1.2, se rettledningen side 6.

Bil

– Har en bil fra 2003 som står i selvangivelsen til 236000 kr. Det må jo være feil da det er nybilpris for denne og nåværende markedspris ligger på ca. 100000?

– Det tyder på at det er feil her. Listepris for bilen finner du på skatteetaten.no/listepris. En 2003 modell skal normalt ha 15 % av listeprisen som formuesverdi. (Bilens listepris som ny i 2003).

– I 2011 tok jeg opp to billån. Kan jeg trekke fra omkostningene og tinglysningsgebyret?

– Gjeldsrenter er fradragsberettiget på vanlig måte også når det gjelder lån til bil. Omkostninger ved låneopptak kan også fratrekkes. Fradragsberettiget beløp kommer normalt fram av årsoppgaven du mottar fra långiver. Se for øvrig rettledningen side 11.

Samboere

– Samboeren min har et barn fra før. I tillegg til at vi har et felles barn. Begge barna er en del av vår husstand. Vi ønsker å fordele fradraget for hvert barn på hver vår selvangivelse. Blir det riktig dersom vi fører opp 25 000,- på min samboers selvangivelse og 15 000 på min?

– Fradraget for utgifter til pass og stell av barn deles vanligvis med en halvpart på hver samboer. Det er imidlertid ok med en annen fordeling som dere er enige om, se rettledningen side 32.

– Jeg har to barn med min samboer. Vi eier bolig sammen og bor sammen. Hvilken skatteklasse er jeg i?

– Dere er ikke enslige forsørgere og skal derfor lignes i klasse 1. Hvis dere er meldepliktige samboere skal dere lignes som ektefeller, noe som kan bety av dere blir lignet i klasse 2 med fordeling eller særskilt i kl. 1. Se rettledningen side 32.

Barns inntekt

– Er det slik at man mister skatteklasse 2 (eneforsørger) hvis barn har tjent mer enn 39.012 (1/2 G)? I så fall, skal summen av post 3.6/4.9 eller 2.1.1 legges til grunn?

– Hvis barnet er født i 1994 eller senere har du som enslig forsørger krav på klasse 2 selv om inntekten til barnet er høyere enn 39.012. For eldre barn er kravet til å få klasse 2 at det virkelig foreligger en forsørgelse av barnet. Se for øvrig rettledningen side 33 om retten til å bli lignet i klasse 2 som enslig forsørger.