SKI: Arbeidskonflikten mellom Simarud Electronic AS og Kristian Kolnes, ble tatt opp i Follo tingrett 12. desember 2011. Kolnes vant den rettsaken, men Simarud Electric AS anket saken til Borgarting lagmannsrett.

Den 14. august ble anken avvist av lagmannsretten, og Simarud Electronic dømt til å betale Kolnes 520.000 kroner i erstatning.

– Vi har sendt saken over til NHO sin juridiske avdeling for en vurdering. Vi mener at dommen er feil og at Lagmannsretten ikke skulle ha avvist anken. Det helt spesielle med denne saken er at Lagmannsretten avbrøt forhandlingene etter første dag, og dette ønsker vi å få vurdert om er juridisk korrekt, da vi mener dette er en saksbehandlingsfeil, sier daglig leder Trond Simarud i Simarud Electronic AS.

Ulovlig permittert

1. april 2010 ble Kristian Kolnes fra Hølen ansatt som distriktsselger for Østlandet hos Simarud Electronic på Langhus. Fastlønnen var 50.000 kroner i måneden.

Et snaut år etterpå ble selgeren innkalt til et møte med personalsjefen. Der ble han forelagt en endret arbeidskontrakt som blant annet innebar at fastlønnen ble halvert fra 50.000 til 25.000 kroner. Selgeren nektet å signere.

På et nytt møte et par dager senere var arbeidsavtalen nok en gang tema. Selgeren nektet nok en gang, og arbeidsgiver svarte med å permittere ham. Da var arbeidstageren allerede sykmeldt.

– Du valgte selv å ikke signere avtalen, du valgte heller å sykemelde deg. Dette er vel noe av det feigeste en arbeidstager gjør – kaster kortene på den måten, i steden for å brette opp armene, ha troen på seg selv (du sier jo selv at du er den beste selger). Det er kun i motvind at dragen hever seg, men du valgte din egen medvind. Vår medvind er permisjon, skrev sjefen i en e-post til selgeren.

Den ble også sendt til andre ansatte i bedriften.

LES FLERE NYHETER HER!

Tok opp kampen

Kristian Kolnes er fornøyd med resultatet fra rettsaken.

- Jeg er fornøyd med dommen. Den ble avgjort på en spesiell måte. Lagmannsretten brøt forhandlingene etter en dag, fordi retten så at anken ikke nådde frem, sier han til ØB.

Kolnes valgte å gå den tunge veien via retten.

- Det er viktig å ta opp kampen. Jeg vil ikke la meg diktere, sier han.

Skult oppsigelse

Follo tingrett kom frem til at permitteringen ikke var saklig begrunnet, men var en skjult oppsigelse. Retten mener også at ledelsen har oppført seg krenkende, og at behandlingen Kolnes har vært utsatt for er helseskadelig.