- Mishandlet ektemannen i årevis

FLERE OG FLERE: Det er i dag mindre tabu rundt vold mot menn, og flere tar kontakt med krisesenteret i Follo.  ILLUSTRASJONSFOTO:  CHRISTIAN CLAUSEN

FLERE OG FLERE: Det er i dag mindre tabu rundt vold mot menn, og flere tar kontakt med krisesenteret i Follo. ILLUSTRASJONSFOTO: CHRISTIAN CLAUSEN

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

FOLLO: I sitt yrkesliv hadde han en maktposisjon i Follo og tok viktige avgjørelser på vegne av innbyggerne. På privaten ble han mishandlet av kona.

Fysiske skader

Kona er nå tiltalt for langvarig mishandling. Ifølge tiltalen skal hun ved en anledning ha sparket mannen sin i siden slik at han brakk et ribbein.
Hun skal videre ha slått en gitar i armen hans slik at gitaren knuste og forsøkt å brenne han i ansiktet med en sigarettglo. Ved flere anledninger skal kvinnen ha slått, lugget, kloret og sparket ham.

Da mannen måtte til legevakten med kuttskade etter å ha blitt slått i hodet med en kost i 2010, grep politiet inn.
– Det er ikke mange slike saker, medgir kvinnens forsvarer. Utover dette ønsker hun ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke den fornærmede mannen.

Kvinner som slår

Menn som slår kvinner er et kjent, stort samfunnsproblem. Men ofte er det menn som er ofrene. At offeret i dette tilfellet var en ressurssterk kommunetopp, overrasker ikke daglig leder Anne Odenmarck ved Krisesenteret i Follo. Vold i nære relasjoner kan nemlig ramme selv den «sterkeste.»


– Når man ser en muskuløs mann på to meter er det vanskelig å tro at han kan bli utsatt for vold, men det er mulig, og det skjer.

Ressurssterke menn

Seniorrådgiver Ole Nordfjell ved Reform ressurssenter for menn forteller at mange menn utsatt for partnervold som har fått hjelp hos dem, fremstår som ressurssterke og vellykkede.

De har gode jobber, god økonomi, og kontroll på arbeidssituasjonen. Men på hjemmebane rakner det fullstendig.

– Jeg tror det er en vrangforestilling at menn som blir utsatt for vold må være tafatte. Det speiler mer våre fordommer om at disse mennene må være svake mennesker.


– Hvorfor går de bare ikke? er et spørsmål som ofte melder seg. Til det svarer Nordfjell:
– Selvfølelsen og troen på seg selv er ofte brutt ned over tid. De mangler de psykiske ressursene til å gå. Det er en av grunnene til at man trenger hjelp utenfra.

Psykiske vold

Follo-mannen som omtales ovenfor ble ikke bare utsatt for fysisk vold, ifølge tiltalen. Kvinnen skal ved flere anledninger ha tatt telefonen hans, PC-en hans og kredittkortet. – Det er denne type vold menn sliter mest med, den psykiske, ifølge professor Jørgen Lorentzen ved Universitetet i Oslo.

«Det er den systematiske trakasseringen over lang tid, gjennom kommandoer, overvåking, kontroll og latterliggjøring som fratar mennene menneskeverd, og som i all hovedsak gjør dem til voldsoffer,» skriver professoren i et debattinnlegg i Aftenposten 1. juli i år.


– Det er mange ulike former for vold; fysisk, psykisk, økonomisk, og vold der man innskrenker og kontrollerer personbevegelsene. Ofte henger de ulike formene for vold sammen, legger Nordfjell til.

– Blir latterliggjort

Etter en lovendring i 2010 har krisesentrene i Norge gitt bo- og samtaletilbud til både kvinner og menn. I 2012 var det 117 menn som oppsøkte norske krisesentre, ifølge en ny rapport fra Sentio laget på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

I Follo er det en betydelig økning i antall henvendelser fra menn som ønsker hjelp til å komme seg ut av et voldelig forhold. Men fortsatt har menn en høy terskel for å oppsøke hjelp. Odenmarck tror det blant annet henger sammen med at menn blir latterliggjort når de åpner seg for hjelpeapparatet.

– Hjelpeapparatet kan trekke på smilebåndet i møte med menn som blir utsatt for vold, sier hun.

Ifølge Nordfjell er det et stort problem at vold mot mannen i forholdet bryter med forestillingen om det å være mann; den sterke, maskuline og selvstendige.

– Frihet og kontroll er noe av det som personer utsatt for vold fra partner mister. Personen er i en sårbar situasjon og i en annens makt. Det er det motsatte av det mange forbinder med mannlighet. Det er et angrep på din mannlighet og din identitet. Dette kan gjøre det ekstra vanskelig å ta kontakt.

Mest unge menn

Det er gjort lite forskning på menn som opplever fysisk og psykisk vold fra sin egen partner, men forskere og fagfolk antar at flere tusen menn lever under slike forhold i Norge.


I NIBRs (Norsk institutt for by- og regionforskning) landsdekkende undersøkelse fra 2005 svarte 22 prosent av mennene og 27 prosent av kvinnene at de hadde blitt utsatt for vold i tidligere eller nåværende forhold.

Videre har henvendelsene til krisesentrene tredoblet seg siden kommunene fikk en lovpålagt plikt til å gi menn et tilbud fra 2011.
Det er i hovedsak unge menn som brukte sentrene i 2012, ifølge rapporten fra Sentio, og vel halvparten av dem hadde utenlandsk bakgrunn.
Selv om de fleste blir utsatt for vold av kjæreste eller ekskjæreste, oppgir hele 22 prosent at de blir utsatt for vold av foreldrene.

Artikkeltags