Norsk brannvernforening anbefaler overspenningsvern som et godt forebyggende tiltak mot brann og andre lynskader.

Enorme krefter er i sving når det lyner. Strømstyrken kan variere fra noen tusen ampere til 300.000 ampere.

Til sammenligning er et vanlig sikringsskap laget for å tåle strømstyrker fra 10 til mellom 60 og 80 ampere.

Vandrer langs nettet

– Ved lynnedslag kan det oppstå brann i boligen din lenge etter at tordenværet er over, selv der lynet har slått ned flere kilometer unna, forteller administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Lynutladninger fører ofte til høye overspenninger på elektrisitets- og telenettet. Slike overspenninger søker til jord og vandrer langs ledningsnettet til el-anlegg i boliger og andre bygninger for å finne vei til jord der.

Uten overspenningsvern kan det oppstå skader på el-anlegget som ødelegger elektrisk utstyr og i verste fall fører til bygningsbrann.

Overspenningsvern

– Derfor anbefaler vil alle boligeiere å anskaffe overspenningsvern. Dette er teknisk utstyr som kan lede overspenninger til jord før de kommer inn i boligens el-anlegg og gjør skade, forklarer Kalheim.

Han anbefaler to typer overspenningsvern i boliger. Et grovvern på strøminntaket som tar den første støyten. Dette skal i sikringsskapet og krever autorisert installatør. I tillegg anbefales finvern på alle strømkurser i huset.

– Hvis du bor ekstra utsatt til for lynnedslag, for eksempel på en åpen høyde, kan det også være lurt å montere en lynavleder. Benytt fagfolk til dette. Noen forsøker å montere lynavleder selv, og det kan gjøre vondt verre, advarer Kalheim.

Han medgir at skader på el-anlegg som følge av overspenning, ikke alltid er like lett å oppdage. Men dersom du opplever at sikringer og lyspærer går i tide og utide etter et tordenvær, bør el- anlegget kontrolleres av en autorisert installatør.

(ANB)