AKERSHUS: Ordførerne i Follo drar til Ahus 2. mars for å få en statusrapport.

Denne onsdagen er det innkalt til én times ekstraordinært ordførermøte med adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir og sykehusledelsen.

LES OGSÅ: Aker-tillitsvalgt går videre i rettsapparatet, vil ikke til Ahus

Ber om status

I begynnelsen av mars er det to måneder siden Follo ble overført fra Aker. Ordførerne i Follo ønsker å bli orientert om hvordan overgangen er gått, og hvilke utfordringer sykehuset har.

Follorådsleder John Ødbehr forteller at han har fått flere tilbakemeldinger fra pasienter i Follo som har vært på Ahus siden nyttår.

– Jeg får rapporter både om positive og negative erfaringer, sier Ødbehr.

Røntgenproblemene

I januar tok nestleder i Follorådet Johan Alnes opp røntgenproblemene ved Ski sykehus. Bilder som ble overført elektronisk fra Ski til Ahus i helgen ble ofte liggende fordi Ahus ikke hadde kapasitet til å tolke dem.

– Nå ønsker vi å vite mer om hvilke tiltak Ahus har satt inn, og om de virker, sier Follorådsleder John Ødbehr til ØB.

Ordførerne vil også ha dialog om tilbudet ved Ski sykehus og hvilke driftsplaner Ahus har for Ski.

Follo med i Ahus-styret?

Styret ved Ahus har flere politisk valgte representanter. Da Aker var sykehus for Follo, var regionen representert med fra to til tre politisk valgte representanter. I det siste styret satt daværende Oppegård-ordfører Sylvi Graham (H) og Odd Vangen (Sp) fra Ås. Follo hadde også brukerrepresentant med talerett i Aker-styret: Arne Ellingsberg fra Ås.

– Vil Follo ta opp dette? Altså pushe på for at regionen er representert i sykehusstyret?

– Dette skal vi selvsagt diskutere og gripe fatt i, men ikke på førstkommende møte. Det er r et dialogmøte hvor vi ber om status etter to måneders drift, sier Follorådslederen.