Samlokalisering med Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet, betyr at det må bygges mange nye bygninger på Campus Ås. Samtidig forfaller eksisterende bygninger.

Urbygningen ble bygget i 1901. I flere år har de to øverste etasjene her vært stengt av brannvesenet.

– Vi venter fortsatt på de store pengene. Urbygningen er bygget slik at vi ikke kan ta bit for bit, sa Terje Holsen, avdelingsdirektør eiendom ved UMB.

Forfaller

Da statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, besøkte UMB tirsdag, ble hun tatt med til byggetomten for veterinærbyggene, før turen gikk til Urbygningen. Der ble hun møtt med korsang av mannskoret Over Evne.

Leder i studenttinget, Torfinn Belbo, holdt en kort tale til statsråden og overleverte et brev.

– Her gir vi deg alle argumenter du trenger for at du kan bevilge penger. Og jordskiftekandidatene har laget et stigespill som du kan spille i påsken og bli minnet på situasjonen som er her i dag. Den vakreste bygningen forfaller fullstendig. Mest oppsiktsvekkende er det at 550 studenter oppholder seg her daglig, sa Belbo.

Han sa videre at han forventer at det blir bevilget penger til Urbygningen i år.

Er prioritert

Om det var sangen eller talen som gjorde utslaget, vites ikke, men statsråden kvitterte med å si at Urbygningen er så høyt oppe på prioriteringslisten at den ikke kan komme høyere.

– Dette skal være studentsenteret. Takk for at dere står på og er så flinke til å synge. Sammen skal vi få det til, sa statsråden før hun vandret videre i følge med rektor Hans Fredrik Hoen ved UMB og rektor Yngvild Wasteson ved NVH.