I dag overleveres anbefalingene om ny Oslofjordforbindelse

HVA SKJER?: I dag får vi vite hva som anbefales med en fremtidig fjorforbindelse.

HVA SKJER?: I dag får vi vite hva som anbefales med en fremtidig fjorforbindelse.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

For Oslofjordregionen er dette like stort som dobbeltspor, E6 og jernbane. Det viser seg nå at en fast vegforbindelse i korridoren Moss-Horten peker seg ut.

DEL

FOLLO: Det som kan kalles en av tiårets viktigste samferdselspolitiske anbefalinger er i dag klar til offentliggjøring. Det er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som får æren og gleden av å fortelle hvordan man forestiller seg en infrastrukturell fremtid, ikke minst i vår region.

Bru eller tunnel?

Rapporten er skrevet av Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Tonje Holm og Anders Jordbakke var tidlig på plass med dokumentet alle venter på.

Konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden foreslår en veiforbindelse mellom Moss og Horten, samt en bru ved Hurum eller et nytt løp i Oslofjordtunnelen.

Konseptutvalget leverte sin utredning til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) onsdag formiddag.

Usikre på bru eller tunnel

Utvalget mener det vil kreve ytterligere utredning for å finne ut om veien bør legges i tunnel eller bru.

En bru vil redusere reisetiden mellom E6 i Østfold og E18 i Vestfold med opptil 40 minutter. En tunnel vil gi omtrent samme tidsgevinst og koste mindre, men utelukker gående og syklende, skriver Statens vegvesen.

– Vi må vite mer om kostnader, teknologiske løsninger, nytten for trafikantene og forhold knyttet til risiko og sårbarhet, før vi kan velge mellom bru og tunnel på strekningen Moss– Horten, sier Per Morten Lund, regionsjef for Statens vegvesen øst.

En bru vil koste mellom 35 og 60 milliarder kroner, mens en tunnel vil koste mellom 15 og 25 milliarder kroner, ifølge utvalget.

Fram til den nye veiforbindelsen er på plass, foreslår utvalget å sette flere og mer miljøvennlige ferjer inn på dagens ferjeforbindelse mellom Vestfold og Østfold.

Vil bygge ut riksvei 23

Utvalget anbefaler også å bygge ut riksvei 23, enten som et nytt løp i Oslofjordtunnelen eller som en bru ved Hurum. Det er billigere å utvide tunnelen, men en bru vil gi større nytte på lang sikt, ifølge utredningen.

Blant de andre forslagene utvalget vurderte, var å bygge en vei- og jernbanebru fra Rygge til Tønsberg eller fra Vestby til Holmestrand. Utvalget har konkludert med at det ikke er marked for en jernbaneforbindelse over Oslofjorden.

Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket står bak utredningen, som vil ligge ute på høring til mars, melder NTB.

Østlandets Blad følger statsrådens redegjøring og sender direkte fra regjeringskvartalet fra klokken 09:25.

Artikkeltags