Befaring før siste ord om Bålerud

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Siste ord om Svartskogutbyggingen er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal si. Tirsdag fikk representantene høre alle argumenter og ta området i øyesyn.

DEL

SVARTSKOG: Da Oppegård kommune og Fylkesmannen ikke kom til enighet etter at Fylkesmannen ga innsigelse til reguleringsplanen for Bålerud, ble saken sendt til departementet for endelig avgjørelse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal svare innen maks åtte måneder. Dette vedtaket kan ikke ankes. Derfor var det maktpåliggende både for byråkrater, politikere og interesseorganisasjoner at alle argumenter for og imot ble hørt på befaringen onsdag.

Ordfører, Ildri Eidem Løvaas innledet:

- Dette er et område som har hatt behov for en plan i flere tiår. Jeg skal ikke legge skjul på at politikerne har kviet seg for å gå løs på arbeidet. Mange har sterke følelser for Svartskog og holdningene varierer fra et ønske om at ingenting skal skje, til å ønske terrasseblokker ned mot sjøen. Når vi nå har tatt tak i arbeidet med å regulere Bålerudområdet, er det av flere grunner: Unngå ulovligheter, skape forutsigbarhet og å sørge for vann og avløpsløsning.

Uenigheten står nå om hvor mange nye boliger som skal tillates i planområdet. Fylkesmannen kan godta 52 boliger, mens kommunestyret ønsker dobbelt så mange.

Fra departementets side ble det stilt spørsmål ved hvorfor akkurat dette antallet boliger er så viktig.

- Vi tror den beste måten å ta vare på Svartskog er å gi mulighet for vedlikeholdsvekst, sa ordføreren.

Utvalgsleder, Siv Kaspersen, supplerer:

- "Tur-retur-tankegangen" ligger i bunnen: Det skal være mulig for yngre generasjoner å flytte tilbake til Svartskog. Vi mener også det bør vurderes å åpne for en viss variasjon i type boliger.

- Vil Svartskogsamfunnet måtte bli bilbasert? ville departementet vite.

– Svartskog er bilbasert i dag, og jeg kan umulig benekte at utbygging gir mer biltrafikk. Men vi har nettopp gjort vedtak om å regulere for på- og avkjøring fra E18 ved Svartskog. Her kan det bli både innfartsparkering og bussholdeplass for innbyggerne på Svartskog.

Erik Hammer fra Bålerud grunneierforening skisserte en 50-årig historie med varierende planer for utbygging på Bålerud.

- Vi som bor her stanger, kommer ingen vei og vet ikke hva vi selv eier. Dessuten: Å leve med usikkerheten og de interessemotsetningene som oppstår, er ikke bra for det psykososiale miljøet. Det oppleves ubehagelig, sa Hammer.

Videre argumenterte han for kollektivt knutepunkt på Svartskogtoppen.

Blant dem siom støtter Fylkesmannens syn, talte Øyvin Berntzen som leder av foreningen Gerdarudin, Helene Brennhovd fra Naturvernforbundet i Oppegård og Maja S.K. Ratkje fra Svartskog vel.

Landskapsvernområde, naturverdier, kulturminner, trafikkavvikling og pålegg om offentlig vann og avløpsløsning er argumenter de legger vekt på.

Artikkeltags