Tyrigrava til fylkesmannen

Flere feil: Hans Petter Danielsen (t.v) og Jan O. Jakobsen mener Oppegård kommune har begått flere feil. FOTO: CHRISTIANCLAUSEN

Flere feil: Hans Petter Danielsen (t.v) og Jan O. Jakobsen mener Oppegård kommune har begått flere feil. FOTO: CHRISTIANCLAUSEN

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

OPPEGÅRD: Motorfolket har sendt brev til Fylkesmannen for å klage på Oppegård formannskaps vedtak i Tyrigrava-saken.

Brevet som ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt Oppegård-ordfører Ildri Eidem Løvaas, tidligere denne måneden, er undertegnet av Trygve Melkeberg, Børre Aursnes og Tom-Ivar Melby, som var søkere til leie eller kjøp av Tyrigrava, samt Hans Petter Danielsen og Jan O. Jakobsen på vegne av motormiljøet på Tyrigrava.

– Vi mener det har skjedd flere ting underveis, som det er grunn til og undres over. Det mener vi å kunne dokumentere ut fra sakspapirer og artikler i media, sier Danielsen og Jakobsen.

Duoen mener at det største sviket kommunen har gjort er lovnadene til familien Bolstad som de kjøpte stedet fra. Da ble det fra kommunens side understreket at de ville videreføre Tyrigrava som et sted for motorfolket. Dette er ikke noe klagerne kan bruke i en anke.

Fem punkter

Klagerne konsentrerer seg om fem punkter i brevet til Fylkesmannen.

1. Oppegård kommune går mot sitt eget vedtak ved å innstille Tyrigrava Kunstnerfellesskap som primært valg.

2. Dagens leietagere, Tyrigrava Kunstnerfellesskap, har fått leiekontrakt på feil grunnlag da de har blitt innstilt som primært valg begrunnet i at de var eneste søker ved søknadsfristens utløp 15. februar 2013. Kunstnergruppen henvendte seg til kommunen i mars, og har derfor ingen fortrinnsrett.

3. Kunstnerfellesskapet har signert leiekontrakten før behandlingen i formannskapet, og før fellesskapet selv var etablert. Noe som skulle gjøre leiekontrakten ugyldig.

4. Vi stiller også spørsmål med hvorfor denne gruppen subsidieres med en leiepris på 198.000 kroner per år. Dette er ikke i samsvar med hva de andre søkerne har fått informasjon om. 750.000 kroner i årlig leie, og ansvar for oppgradering og vedlikehold av bygningsmassen.

5. De andre søkerne hadde kommet med tilbud som ville bli vesentlig bedre for kommunen, og som var rettet mot motormiljøet.
– Vi stiller derfor spørsmål ved hvorfor kommunen velger det dårligste tilbudet, skriver klagerne i brevet.

Ny utlysning

Les også: Rådmann Toft: - En plass for alle

– Så lenge det ikke var noen søkere per 15. februar burde det vært utlyst på nytt. Når leieprisen var en helt annen enn rådmannen første hadde snakket om, burde en gått tilbake til null, sier Hans Petter Danielsen.

Duoen frykter at Tyrigrava vil forsvinne som et sted for motorfolket.

– All ære til Arne Myhre og hans kiosk-initiativ. Når vinteren kommer, har vi ikke noe sted å være. Vi burde fått et serveringstilbud med mulighet for å være innendørs, sier Hans Petter Danielsen og Jan O. Jakobsen.

Artikkeltags