SKI: Ved utgangen av 2013 var det dobbelt så mange elbiler her i landet som ved utgangen av 2012. Det betyr at elbilen er blitt svært populær.

Og det er det mange grunner til. Blant annet det at bilene kan kjøre i kollektivfeltet i rushtiden og passerer gratis gjennom bomringene. Etter hvert er de blitt så mange at det noen steder også er lange køer i kolletivfeltet.

Dobling på ett år

Nye tall fra Fjellinjen viser at antall elbiler som passerte gjennom bomringen rundt Oslo daglig, økte med 104 prosent fra 2012 til 2013. Fra 2.224 til 4.541 biler.

I 2012 passerte det daglig 1.492 biler gjennom Osloringen. I 2013 steg tallet til 3.176. Samme økning viser Bærumsringen på vestsiden av Oslo. Gjennom bomstasjonene der passerte det daglig 1.365 i 2013 mot 732 i 2012.

I 2013 ble det registrert 7.882 nye personbiler med elmotor. Det var 99,5 prosent flere enn i 2012 da det ble registrert 3.950 tilsvarende elbiler.

Beholder fordelene

De fordelene elbilene har, er vedtatt av Stortinget ved klimaforliket i 2008.

Fordelene er:

             - Gratis parkering på kommunale p-plasser.

             - Gratis passering i alle landets bomstasjoner og fritak for rushtidsavgift.

              - Fri adgang til å kjøre i kollektivfeltet.

             - Årsavgiften er kun 415 kr (2013).

             - Gratis lading på de fleste offentlige ladestasjoner.

             - Kjøp av elbil er fritatt for engangsavgift og merverdiavgift.

             - 50% rabatt på firmabilbeskatningen.

             - Gratis transport av elbilen på riksveiferger (men fører må betale).

            -  Statens regulativ gir ekstra tillegg i kilometergodtgjørelsen hvis du bruker elbil.

- Noen steder har det blitt så mange elbiler at de skaper kø i kollektivfeltet. Vil det bli slutt på denne fordelen?

- Foreløpig er det ikke aktuelt å ta elbilene ut av kollektivfeltet. Fordelene gjelder til 2017 eller til vi har passert 50.000 elbiler. Da må det et nytt klimaforlik til i Stortinget, sier Solveig Schytz (V) som er leder for hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune.

Grunnen til at elbilen er blitt så populær her i landet, er nettopp de lave avgiftene og alle fordelene.

- Elbilen er fritatt for engangsavgift og det er det som gjør at den er så populær. Det er ingen andre land som har så store virkningsmidler. I Norge er derfor ikke pris et argument ved kjøp av elbil, men bare fordeler, sier Schytz.

Flere reiser kollektivt

Samtidig med at det er flere som kjører klimavennlig med elbil, er det også flere som velger å reise kollektivt.

I Akershus økte kollektivreisene med 42 prosent fra 2007 til 2013. Samtidig økte trafikken på veiene i Akershus med seks prosent mens den sto på stedet hvil i Oslo.

Antall passeringer i bomringen i Oslo gikk ned med syv prosent samtidig som befolkningen i Oslo og Akershus økte med 12 prosent.