OSLO: – Tenk om bildet hadde vært det samme i samfunnet ellers! Selv om Follo har en stor kvinneandel, er det ikke slik i Stortinget. Oppegård er kjempegodt representert, men vi har kommunestyrer med ti prosent kvinner. Tre av fire i toppeliten er menn. I toppsjiktet i politikken er 80 prosent av lederne menn. På en del områder har det skjedd en revolusjon. Men vi har fortsatt en lang vei å gå, resonnerer Rannveig Kvifte Andresen (SV).

Personlig har jeg, i en alder av 61 år, ennå ikke møtt motbør fordi jeg er kvinne

– 600.000 kvinner har gått ut i arbeid, slik at vi har oppnådd at 78 prosent av kvinner jobber. Det gir stor personlig frihet for den enkelte, og skaper inntekter for landet, slår Gunvor Eldegard (Ap) fast, 35 år etter at Likestillingsloven ble vedtatt.

Tre av fem studenter på universitetene er jenter. Jenter dominerer jus og medisin.

– Det er veldig bra. Men vi dominerer ikke i realfag, vi dominerer ikke i ledende stillinger i det offentlige og det private næringsliv, påpeker Eldegard.

Aldri møtt motbør

I 1995 ble Sylvi Graham (H) den første kvinnelige ordføreren i Oppegård.

– Personlig har jeg, i en alder av 61 år, ennå ikke møtt motbør fordi jeg er kvinne. Jeg tror det er veldig mange kvinner som ikke møter motbør i det norske samfunn. Men jeg erkjenner at det ennå gjenstår en del ting. Noe av dette har med kvinnenes egne valg å gjøre. Både må samfunnet legge til rette og ha likestilling for øyet, men også den enkelte kvinne må ta valg.

Ta for eksempel studiefinansiering.

– Studiefinansieringen tilsier at alle kan velge som de vil. Men i praksis er det ikke slik.

– På hvilke felt er det fremdeles en vei å gå for å oppnå full likestilling?

– Lik lønn! I 2010 var snittet 87 prosent av det mennene tjener, kommer det kontant fra Gunvor Eldegard (Ap).

– Har du likt arbeid, har du lik lønn. Er du hjelpepleier i full stilling, har du lik lønn, svarer Graham.

Da Eldegard påpeker at slik er det absolutt ikke på alle arbeidsplasser, svarer Graham at slik er det i alle tariffestede områder. Men kanskje ikke i det private næringsliv.

Selvfølgelig skal vi ikke tilby unge, nyutdannende helsefagarbeidere 17 prosents stillinger

– Der har vi en vei å gå, erklærer Eldegard.

Graham etterlyser større bevissthet hos kvinner om hvilke valg de tar og hvilke konsekvenser det får.

Deltid = dårlig pensjon

– Velger du deltidsjobb i dag, velger du samtidig en dårligere pensjon i fremtiden.

– Men velger helsepersonell deltid eller er det den stillingen de blir tilbudt?

– Selvfølgelig skal vi ikke tilby unge, nyutdannende helsefagarbeidere 17 prosents stillinger, utbryter Eldegard.

– Grunnen til at vi har så mange i deltidsstillinger, er at de ikke skal jobbe mer enn hver tredje helg. Vær klar over at vi ikke blir kvitt disse deltidsstillingene fordi tariffestede avtaler skaper et vakuum, uttaler Høyre-kvinnen.

– Vi må sørge for at de som tar denne utdanningen, får arbeide fulltid, sier Ap-kvinnen bestemt.