Oppegård-elever best i test

Ingieråsen skole: Rektor Kjersti Barca omkranset av sine 9. trinn-elever som gikk i 8. klasse da prøven ble avholdt. FOTO: Bjørn V. Sandness

Ingieråsen skole: Rektor Kjersti Barca omkranset av sine 9. trinn-elever som gikk i 8. klasse da prøven ble avholdt. FOTO: Bjørn V. Sandness

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Åttendeklassingene i Oppegård gjør det bedre enn elevene i Ski og Ås på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning. På 9. trinnet får de konkurransen av Ås.

DEL

OPPEGÅRD: Oppegård-elevene leverer ikke bare det beste resultatet av de tre kommunene. De gjør det også bedre enn snittet for åttende trinn i Akershus. I engelsk scorer de 53 poeng av 100 mulige.

Elevene i Ski har i snitt 51 poeng, mens elevene i Ås har et snitt på 50 poeng. Dermed gjør både Ski og Ås det dårligere enn gjennomsnittet for Akershus, som er 52 poeng.
I lesing er gjennomsnittet for fylket 51 poeng. Oppegård-elevene har i snitt 54 poeng, Ski 52 poeng og Ås 51 poeng.

I regning er resultatet på fylkesnivå 51 poeng. Her fikk elevene i Oppegård 53 poeng, Ås 51 poeng og Ski 50 poeng. Ski-elevene gjør det med andre ord dårligere enn fylkessnittet.

Over fylkesnivå

På 9. trinn er resultatene for de tre kommunene noe jevnere. Niendeklassingene har ikke hatt nasjonale prøver i engelsk i høst. I lesing er snittet i Akershus 55 poeng. Elevene i Oppegård og Ås har 56 poeng, mens Ski-elevene med 54 poeng ligger under snittet i Akershus.

Også i regning har elevene i Ski 54 poeng, som er det samme som for fylket. Elevene i 9. klasse i Oppegård og Ås sikret seg 55 poeng.

– Hvorfor gjør elevene i Oppegård det så bra?

– Oppegård kommune har gjennom år arbeidet systematisk med grunnleggende ferdigheter som regning og lesing. Det er ferdigheter som måles i nasjonale prøver. Vi har en organisering hvor skolene samarbeider og utveksler arbeidsmetoder. Lærerne i Oppegård er faglig dyktige og engasjerte, svarer kommunalsjef Jorunn B. Almaas på e-post.

De to beste skolene

Av de fire ungdomsskolene i Oppegård er det elevene på Hellerasten og Ingieråsen som gjør det best på de nasjonale prøvene.

I engelsk har åttendeklassingene på Hellerasten og Ingieråsen 55 poeng i snitt. På Flåtestad ungdomsskole er snittet 53 poeng, mens Sofiemyrtoppen skole avdeling Fløysbonn har 51 poeng.

I lesing har Hellerasten-elevene 56 poeng i snitt, Ingieråsen 55 poeng, Flåtestad 54 poeng og Fløysbonn 50 poeng.

I regning har Ingieråsen 55 poeng i snitt, Hellerasten 54 poeng, Flåtestad 53 poeng og Fløysbonn 51 poeng.
Resultatene for 9. trinn er jevnere. I lesing har elevene på Ingieråsen 57 poeng, Hellerasten og Flåtestad begge 56 poeng og Fløysbonn 55 poeng. I regning har Hellerasten og Ingieråsen 56 poeng, Flåtestad 55 poeng og Sofiemyrtoppen skole avd. Fløysbonn 53 poeng.

– Hvordan forklarer du forskjellene mellom skolene?

– Forskjeller mellom skolene kan variere noe fra år til år. I Oppegård har vi få elever med fritak, derfor vil resultatene i stor grad speile hele elevgruppen, svarer Jorunn B. Almaas.

Artikkeltags