SKI: –Vi har jobbet med sammenslåing av de to brannvesenene i Follo siden 2011. Alle utredninger viser at det er smart å slå seg sammen, sier brannsjef i Nordre Follo Brannvesen IKS, Dag Holte.

– Det vil i alle fall ikke bli feil, sier konstituert brannsjef i Søndre Follo Brannvesen IKS, Johan Stokkeland.

De har et brennende engasjement for sammenslåing av de to etatene. Og mener det bør skje så fort som mulig.

– Vi er klare. Det er bare å bytte skuldermerker, sier tillitsvalgt Joakim Tveter.

Er utredet

Follorådet vedtok høsten 2011 å utrede en mulig sammenslåing av de to brannvesenene i Follo, alternativt å inngå et nærmere samarbeid. Senere ble Mosseregionen invitert inn i utredningsarbeidet. Nå har styringsgruppen avgitt sin innstilling og frarår kommunene å gå videre med Mossealternativet.
En brannstudie støtter derimot en sammenslåing mellom Nordre og Søndre og om å holde seg innenfor fylkets grenser.

– Er det noe å tjene på sammenslåing?

– Helt klart. Vi vil få en beredskapsmessig gevinst ved at vi blir bedre til å håndtere store hendelser, og de blir det flere av. Men mest er det å tjene på strategisk planlegging, støttefunksjoner og på det administrative. Dessuten vil det brannforebyggende arbeidet bli styrket og vi får et større fagmiljø som vi ser på som veldig viktig, sier Holte.

En annen grunn til at de ansatte er så ivrige etter å bli slått sammen, er de stadig større kravene til kompetanse, utstyr, data- og arkivløsninger. Dette er noe begge brannvesen må investere i i dag, men som de ser at man bør samles om i fremtiden.

– En sammenslåing kan i dag gjennomføres innenfor dagens økonomiske rammer. Blir det derimot ikke et felles brannvesen nå, må kommunene være forberedt på å styrke begge brannvesenene for å håndtere fremtidige oppgaver og vekst i kommunene, sier Stokkeland.

Ingen av brannvesenene har i dag ledelse og administrasjon som er stor nok til å ivareta alle oppgavene de blir pålagt.

Follo Brannvesen

Ved en sammenslåing vil dagens brannstasjoner fortsatt ligge der de er i dag. Det blir fortsatt slik at brannbilen med sine mannskap slukker brannen uavhengig av hvor brannsjefen sitter.
Men Follo er et vekstområde og det vil komme mange nye risikofaktorer som vil stille nye krav til kapasitet og kompetanse innenfor det brannforebyggende arbeidet.

– Vi mener et felles brannvesen med et samlet forebyggende miljø, vil styrke det brannforebyggende arbeidet i regionen, sier Holte.