Gå til sidens hovedinnhold

- Vi kan ikke spise Ikea-møbler

Artikkelen er over 7 år gammel

Vestby landbrukslag aksjonerer sammen med en rekke andre organisasjoner mot møbelgigantens planer på Delijordet torsdag.

VESTBY: Det er Øyvind Kjølberg, nestleder i Vestby Landbrukslag, som varsler nye markeringer i en pressemelding.

– Markeringen skal sette betydningen av opprettholdelse av mest mulig dyrka mark i Norge, inn i en internasjonal sammenheng. Vi er så flinke til å fremheve alle fordelene og fremgangene i vår globaliserte verden, men der veksten delvis skjer ved at vi misbruker og ødelegger ressurser som den samme veksten og kommende generasjoner er avhengig av.

Nestlederen legger til:

– Det planlegges flere aktiviteter framover der Delijordet og Ikeas utbyggingsplaner danner bakgrunn for markeringer og debatter, for å belyse dette økende problemet, som et flertall av våre politikere både lokalt og på Stortinget og i Regjeringen lukker ører og øyer for.

Krever lokal mat

Med seg på laget har Vestby landbrukslag en rekke organisasjoner: De Jordløses Bevegelse i Brasil, Latin-Amerikagruppene (LAG), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS), Natur og Ungdom (NU), Naturvernforbundet, Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Spire. I en pressemelding skriver disse organisasjonene om Delijordet i Vestby. Aksjonen gjøres i solidaritet med de jordløse i Brasil, skriver de i pressemeldingen.

– 16. oktober aksjonerer vi på Delijordet for å vise at verken vi eller de norske kuene kan leve av Ikea-møbler. Sunn og god mat for verdens befolkning forutsetter et styrket familielandbruk i Brasil og i Norge. Vi ønsker oss et lokalt familielandbruk framfor internasjonalt industrilandbruk. Vi krever lokal mat på lokale ressurser i Norge og Brasil, uttaler organisasjonene.

Vil ha kornproduskjon

– Vi vil ha kornproduksjon på Delijordet. Vi kan ikke spise Ikea-møbler, skriver organisasjonene

Heidi Lundeberg, daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge, sier at 43 prosent av maten vi spiste i 2012 var produsert i Norge.

– Tar vi kraftforet til dyra med i beregningen, er den norske selvforsyningsgraden enda lavere. En betydelig andel av norsk kraftfôr består av soya. En stor del av denne soyaen er importert fra Brasil. Soyabruket i Brasil opptar store landområder. Jordvern er derfor også viktig for bønder og jordløse i Brasil. Nedlegging av korn- og beitearealer i Norge bryter med Norges satsing på fattigdomsbekjempelse internasjonalt.

Ta vare på det lille vi har av matjord

– Alle land har rett og plikt til å produsere mat for i størst grad å brødfø egen befolkning. Hvert dekar matjord som blir bygd ned i Norge må erstattes av ett dekar matjord et annet sted i verden. Å ta vare på det lille (eventuelt de 3 prosentene) vi har av matjord er god solidaritet med verdens voksende befolkning, sier Brita Skallerud i Norges Bondelag.

Kommentarer til denne saken