Gå til sidens hovedinnhold

Radioaktivt avfall lå udekket på Taraldrud

Artikkelen er over 7 år gammel

Statens strålevern anbefaler strakstiltak på Taraldrud for å hindre forurensing.

SKI: Åsland Næringspark Eiendom er grunneier/tiltakshaver på området. Statens strålevern er blitt informert om at avfallet ble gravd opp i desember i fjor. Det ble oppdaget i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av rensedammer og oppsamlingsgrøfter, opplyser Ski kommune.

Slammet ble ifølge Statens strålevern plassert på en asfaltplate, i påvente av avklaring av deponeringsspørsmålet. Her lå det ubeskyttet mot vær og vind, opplyser Statens strålevern til ØB.

LES OGSÅ: Forurensingen på Taraldrud er fortsatt alvorlig

Forurensing

– Under disse forutsetningene kunne det bli potensiale for en lokal forurensing ved avrenning fra av fallet til jord, eller spredning av støv med radioaktivt materiale om avfallet tørket ut, sier rådgiver Marte Varpen Holmstrand i Miljø- og atomsikkerhetsseksjonen.

– Kan slik forurensing ha skjedd?

– Det jeg kan si, er at det vil være et potensial for det, sier rådgiveren.

Grunneier plikter

– Slammet må håndteres og disponeres i henhold til strålevernforskiften. Hva innebærer det?

– I dette tilfellet skulle grunneier ha tillatelse fra Statens strålevern etter forurensningsloven, før det ble gjort tiltak som kunne føre til radioaktiv forurensing. Man trenger altså tillatelse etter forurensningsloven, selv om det bare er fare for forurensing, og ikke bare når det er sikkert at forurensingen kommer til å skje, sier Marte Varpen Holmstrand. Hun legger til at det er krav i avfallsforskriften om at radioaktivt avfall skal håndteres forsvarlig. Dette betyr blant annet at det skal gjøres tiltak for å unngå fare for forurensing.

Strakstiltak

Statens strålevern har anbefalt strakstiltak, som å dekke til avfallet med en presenning.

– Hvor skal avfallet deponeres videre?

– Da vi fikk beskjed om dette avfallet, var det ingen avfallsmottak som kunne ta imot på grunn av de høye nivåene av organisk materiale i tillegg til det radioaktive materialet og andre tungmetaller. Vi arbeider med å finne et alternativ.

28. august er det innkalt til et møte mellom Statens strålevern, grunneier/tiltakshaver Åsland Næringspark Eiendom og fylkesmannen.
Alunskifer er en svartskifer med forhøyet innhold av naturlig forekommende radioaktive masser, særlig uran.

LES FLERE NYHETER HER!

Radioaktivt avfall

Når alunskifer eksponeres for luft og vann, dannes syre. Denne syren hjelper til med å skille ut uran og andre tungmetaller slik som arsen, som vil renne vekk ved vanngjennomstrømning i alunskiferen.

Konsentrasjon av uran i oppgravd slam er ca. 4.5 becquerel per gram.

Dette gjør at de oppgravde massene av slam klassifiseres som radioaktivt avfall.

SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET UNDER!

Kommentarer til denne saken