Sammen om bedre dyrevelferd

<B>TV-PROGRAM: </B>National Geographic laget et times program om UMBs og NVHs forskning på dyrevelferd som skal sendes til høsten. Til høyre Adroaldo Jose Zanella. I midten forsker Inger Lise Andersen fra UMB.

<B>TV-PROGRAM: </B>National Geographic laget et times program om UMBs og NVHs forskning på dyrevelferd som skal sendes til høsten. Til høyre Adroaldo Jose Zanella. I midten forsker Inger Lise Andersen fra UMB.

Artikkelen er over 11 år gammel

Forskningsgruppene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) innen dyrevelferd har startet et systematisk og tettere samarbeid. Et dagsseminar på UMB var "kick off". - Vi har helt komplementær kompetanse, og seminaret var svært vellykket, sier professor Adroaldo Jose Zanella fra NVH.

DEL

UMB og NVH representerer de to desidert største forskningsmiljøene innen dyrevelferd i Norge. Nå slår de sin kompetanse sammen for en bedre dyrevelferd. Et sterkt forskningsmiljø som fostrer nye idéer og nye tilnærminger skal trekke til seg de beste studentene, skriver UMB i pen pressemelding.
- På kort sikt skal vi etablere utveksling av stipendiater og post.doc-studenter. På lengre sikt ønsker vi å etablere et senter for fremragende forskning (SSF), sier Adroaldo Jose Zanella.
Hun er en verdenskapasitet innen dyrevelferd. Han kom til NVH fra universitetet i Michigan, USA, for 1-2 år siden. Siden har han samlet all relevant kompetanse på NVH til en forskningsgruppe. Etter seminaret på UMB den 3. september så han svært positivt på videre samarbeid.
- UMB har først og fremst stor kompetanse på dyrs adferd og utvikling. Vi fokuserer på hvordan stress endrer dyrs hjerne. Vi har svært komplementær kompetanse innen dyrevelferd, og seminaret var en vellykket start på samarbeidet, sier Zanella.
Zanellas tidligere forskning har dreid seg mye om hvordan man best mulig understøtter utviklingen av dyrehjernen, og gjør den bedre rustet for å motstå stress.
- Det dreier seg blant annet om hvordan vi kan minimere kildene til stress hos dyrene. Optimale omgivelser er svært viktig for dyrs velferd og utvikling, slår han fast.

Artikkeltags