FOLLO:  Ordførerne i Ås, Ski og Frogn ber Fylkesmannen i Oslo og Akershus utrede sammenslåing av kommunene. Brevet til Fylkesmannen er sendt 4. april.  Her skriver  ordførerne at brevet ikke er politisk forankret i noen av de aktuelle kommunene. Ordførerne ønsker en utredning i regi av fylkesmannen. Når utredning foreligger, vil den bli poltitisk behandlet i de tre kommunestyrene, understreker Johan Alnes, Thore Vestby og Anne Kristine Linnestad.

- Ski står seg godt alene

Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) sier til ØB at hun er med på initiativet ikke  fordi hun nødvendigvis ønsker en sammenslåing av de tre kommunene.

- Men jeg tror det er greit å få en utredning, og Ski bør være med når Ås og Frogn sender henvendelse til fylkesmannen, sier Linnestad.

Lørdag 23. mars ble de fire kvinnelige ordførerne i Oppegård, Enebakk, Ski og Nesodden intervjuet i ØB. Her sa dere klart ifra at en sammenslåing av kommunene ikke løser utfordringene i Follo?

- Og det står jeg fast ved!  Men uttalelsen er nok mer følelsesbetont enn fakttabasert, sier Linnestad.

- Det er Ås-ordføreren og Frogn-ordføreren som har tatt initiativ til brevet vi  sendte 4. april. Når det er sagt:  Ski står seg godt alene, men vi får til en mye mer slagkraftig storkommune når Ski blir med, sier Linnestad.

Hun sier til ØB at hun også tror at Enebakk vil kune være interessert i å være med.

- Hva med Oppegård?

- Oppegård er vel den kommunen som er mest bastant motstander av kommunesammenslåing.

Ski kommunesentrum?

- Hvis kommunene slåes sammen, er det da naturlig at Ski blir kommunesentrum?

- Så langt har jeg ikke tenkt. Men Ski er jo regionsenter i dag, så helt unaturlig vil jeg ikke si at det er, sier Ski-ordfører Anne Kristine Linnestad til ØB.

Ås ser fordeler med større enheter

- Det er mange fordeler som taler for en sammenslåing, men det er også plusser og minuser, sier ordfører Johan Alnes.

Han understreker at det er en utredning det er snakk om og at noe av poenget er at ordførerne ikke vil legge byrden på egen administrasjon med å utrede kommunesammenslåing.

- I stedet for at vi skal pålegge våre rådmenn dette arbeidet, ønsker vi en sentral instans som fylkesmannen eller departementet til å se på muligheten uhildet, sier Alnes.

- Hvorfor?

- I stedet for at vi skal begynne med grensejusteringer som på Tandbergløkka, og vi vet at mange som bor mellom E18 og grensen til Ski også føler seg mer knyttet til Ski, ønsker vi å se på muligheten for å slå sammen kommunene. Det har også med mange fellesfunksjoner å gjøre, som Samhandlingsreformen. Fagmiljøene er små og vi vet det er mer attraktivt å jobbe i større fagmiljøer, sier Alnes.

Dette er nye takter fra Ås kommune. Men Alnes ser at det er fordeler med større enheter. Tidligere har det politisk vært helt uaktuelt å slå seg sammen med Ski, da har man heller sett til Frogn.

- Er dette utspill som kun ordførerne står bak?

- Noe av poenget er at vi ikke har tatt det opp i politiske fora. Jeg har orientert egen gruppe og varaordfører, sier Alnes.

Kommunesammenslåing er tema for de største politiske partiene nå før valget til høsten, og Alnes håper at de tre Follo-kommunene er kommet andre i forkjøpet.

Frogn tenker større

Diskusjonen om sammenslåing av kommuner i Follo har vært oppe til debatt tidligere, senest for cirka seks år siden. Den gang fant de ut at de klarte seg godt alene.

– Etter siste diskusjon om dette temaet, har jo ting forandret seg og jeg mener at tiden nå igjen er inne for å se på mulighetene for en slik sammenslåing, sier ordfører i Frogn, Thore Vestby.

– Hvem var det som tok initiativet til dette nå?

– Vi har alle tre alltid hatt en god dialog, men det er Alnes og jeg som startet prosessen og jeg er glad for at også Linnestad ønsker å se på en slik mulighet, sier Vestby.

Ordførerne har nå sendt spørsmålet videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for utredning.

– Jeg har helt klart sett at i større strukturer, blir vi for små. Det er også veldig vanskelig for fylkeskommunen og skulle forholde seg til alle de små kommunene i fylket. Det ser vi daglig i vår drift. Ser vi på OL-søknaden som Oslo jobber med, er det jo et tankekors at vi ikke er nevnt en eneste gang som arrangører eller delarrangører til disse arrangementene. Hadde vi vært større, tror jeg vi kunne stilt sterkere i en slik debatt også, sier Vestby.

Ordfører Vestby håper nå at debatten som naturligvis vil komme, skal holdes fri for følelsesargumenter og at prio èn er å sørge for å levere best mulig velferd for kommunenes innbyggere.