«Alle» varslet om bråk – ingenting skjedde

VARSLET:  Mange varslet om volden.

VARSLET: Mange varslet om volden.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Familien bodde i et boligområde der det lett høres og oppdages om det er bråk. Og det fikk naboene til å reagere, flere ganger, viser dommen fra tingretten. Det hjalp bare ikke.

DEL

SKI: Follo tingrett finner grunn til å nevne at, ut fra det store antallet bekymringsmeldinger til barneverntjenesten, kan det fremstå som underlig at barnas situasjon ikke ble avdekket tidligere. Barnevernets vitne beklaget dette i retten.

”Saksbehandlingen i barnevernet, dets vurderinger og grunnlaget for dem i liten grad blitt belyst under straffesaken. Retten har derfor ikke grunnlag for – og har heller ingen oppfordring til - å foreta noen vurdering av barneverntjenestens arbeid”, heter det i dommen.

Les hele saken her: «Grotesk vold mot barna»

Flere bekymringsmeldinger

Den første bekymringsmeldingen kom til barnevernet av en anonym nabo:

Februar 2003:

«Melder er bekymret for (eldste datter) (14) fordi hun ser ut til å ha et altfor stort ansvar hjemme og for søsknene, særlig for lillebror. Jenta hadde kommet med brannsår på hendene på skolen i vinter og hadde forklart til medelever at det var fordi hun hadde fyrt opp i kaminen. Ved en annen anledning har hun kommet med glass-skår på knærne.»

(...)

«Melder ser at jenta lider, hun ser trist ut og hun unngår øyekontakt.»

Anonyme naboer meldte også bekymring i oktober 2003.

Juli 2005. Anonyme meldinger til barnevernet, at de to eldste døtrene hadde mye ansvar, høylytt krangling/kjefting, og mistanke om rus/alkoholmisbruk hos mor. Barneverntjenesten fant etter undersøkelser ikke grunnlag for at situasjonen i hjemmet var som beskrevet i bekymringsmeldingene. Dette ble forklart med at den eldste datteren i møter med barnevernet bestred at situasjonen var som beskrevet i meldingene.

2010: Fastlegen til datter nummer to med bekymringsmelding.

Februar 2011: Follo DPS bekymring med bekymringsmelding etter samtale med datter nummer 2.  (Disse bekymringsmeldingene ble etter det retten forstår henlagt fordi man ikke festet lit til hennes opplysninger.)

«Barneverntjenesten la til grunn at det var snakk om en hevnaksjon fra jentas  side mot mor, og la blant annet vekt på at eldste datter støttet mor i denne antakelsen».

Juni 2011: Nok en anonym melding kom til barnevernet.

September 2012: To naboer med bekymringsmeldinger. Etter undersøkelser ble også disse meldingene henlagt, denne gang med stor bekymring, ifølge barnevernet i Ski. Dommen viser at barneverntjenesten på dette tidspunktet anså at det var ting de ikke fikk klarhet i, og man anbefalte mor å motta veiledning og sakkyndig utredning.

Høsten 2012: Barnevernet er på hjemmebesøk. «Barna er «ekstremt greie og lydhøre», og satt rolig ved kjøkkenbordet mens mor stekte pannekaker. Var unormalt lavmælte og kranglet ikke seg imellom».

Man fant imidlertid ikke at det var grunnlag for tvang.

Mai 2013: Oslo Krisesenter sender inn bekymringsmelding etter samtale med eldste datter. Mor har planer om å flytte med alle de hjemmeboende barna til Spania.

8. mai 2013 fattet barneverntjenesten i Ski vedtak om akuttplassering av de tre yngste barna som i dag bor i fosterhjem. De to eldste døtrene bor andre steder i Norge med sine respektive kjærester.

Artikkeltags