Fikk null i erstatning

Forhandlingene tar på: Tore Kjønnås opplever Jernbaneverket som en helproff og vanskelig forhandlingspartner, det er brukt mye tid på.

Forhandlingene tar på: Tore Kjønnås opplever Jernbaneverket som en helproff og vanskelig forhandlingspartner, det er brukt mye tid på. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Jernbaneverket har ekspropriert 45 mål av Kvakestad planteskole til riggområde. Fordelene er større enn ulempene, så det blir ingen erstatning, lyder skjønnet fra Follo tingrett.

DEL

SKI: Denne våren rykket anleggsmaskinene inn på skogsområdet til Kvakestad planteskole. Det har vært brukt til å skogproduksjon og
dyrking av store juletrær. Men Jernbaneverket trenger plass til et riggområde i forbindelse med byggingen av Follobanen, og har derfor ekspropriert 45 mål. Partene inngikk en avtale om dette i mars 2014. Skjønnsforhandlinger om erstatning skulle komme i etterkant.

Kvakestad planteskole har bedt om at skjønnsretten fastsetter grunneiererstatning. Nå har saken vært oppe i Follo tingrett, og dommen er avsagt. Den slår fast at Jernbane-
verket ikke skal betale erstatning til planteskolen for å benytte seg av deres område frem til 2021.

Les også: Langhusveien må vike for Follobanen

– Har større fordeler

– Grunneieren vil ha en fordel av at Jernbaneverket bruker mer enn 15 millioner kroner i grunninvesteringer, og eiendommen vil ha en vesentlig høyere verdi etter tiltak, er hovedargumentet til Jernbaneverket.

Dette har retten tatt hensyn til, og tar med i sin vurdering at fordelene langt overskrider tapet. Den legger også vekt på at de 45 målene bare skal brukes midlertidig frem til 2021, og at de kan opparbeides til nytt hagesenter i etterkant.
Det er Jernbaneverket som må betale saksomkostningene på 133.000 kroner.

– Mot all fornuft

– Skjønnet er mot all fornuft. Det er ingen som tror på at vi ikke får noe for alle de årene dette området er beslaglagt, sier Tore Kjønnås, som eier Kvakestad planteskole.

Les også: Jernbaneverket vil ta deler av hagesenteret i hele åtte år

Arealet er regulert til næringsformål etter byggeperioden.

– Men det er bergrenset til kun hagesenter med de begrensningene det har i verdien. Vi har mistet en del areal til de store juletrærne, så nå har vi vært ute og handlet andre steder. I fremtiden vet vi heller ikke om vi har økonomisk grunnlag for å bygge nytt hagesenter, sier Tore Kjønnås.

Han beskriver Jernbaverket som en profesjonell og hard forhandlingspartner.
Det er familien Kjønnås som eier både Kvakestad planteskole og Langhus hagesenter. Det sistnevnte vil også bli berørt av jernbaneutbyggingen.
Her vil Jernbaneverket ha behov for drøyt fem mål langs jernbanen. Dette vil blant annet berøre salgsareal og lagringsplass og noen bygninger må rives.

– Etter vår mening er det mest hensiktsmessig med et nytt, midlertidig anlegg. Mens Jernbaneverket har kommet frem til at vi kan klare oss med små endringer. Det er vi som skal leve med dette i de årene anleggsperioden varer, sier Tore Kjønnås.

Han legger ikke skjul på at denne saken tar på.

– Vi er en liten, lokaleid familiebedrift, og forhandlinger i to-tre år tar på, sier Kjønnås midt i julestria.

Follobanen er en av de største samferdselssatsinger, og han forstår ikke hvorfor de skal spare noen kroner på å ikke bygge om dagens hagesenter.
 

Artikkeltags