Gå til sidens hovedinnhold

Her kan det komme betongfabrikk

Artikkelen er over 7 år gammel

Follobanen, ny Ski stasjon og E 18-utbygging gjør at NorBetong AS gjerne vil bygge en ny betongfabrikk i Ski.

SKI: Regionsjef Stor-Oslo Oddbjørn Erlien har sett seg ut et område mot skogen sydvest i Ellingsrud industriområde, og ønsker å fremme en byggesak for kommunen raskt.

Han har allerede sendt brev om planene, og bekrefter overfor ØB om at han skal i et møte med kommunen denne uken.Ski er attraktivt

– Vi har fabrikker på Sjursøya og i Moss. Vi ser behov for å bygge en ny fabrikk et sted midt imellom, sier Erlien til ØB.

For Ski-området byr på mange utbyggingsprosjekt, og er dermed svært attraktivt.

– Vi har i lengre tid sett etter egnet lokalisering i området for en betongfabrikk, sier Erlien, som viser til at her kommer det en rekke store prosjekter.

– Her kommer E18-utbyggingen, Husdyrforsk i Ås, Follobanen, ny Ski stasjon og boligutvikling i Ski. Vi antar derfor at det vil være et stort behov for fabrikkbetong i årene fremover, sier regionsjefen.

Erlien ønsker ikke å si så mye konkret til media om planene før møtet han skal ha med kommunen.

– Begrenset støy

Han bekrefter at betongprodusenten har sett seg ut en tomt på Ellingsrud, hvor tomteeier er villig til å leie ut store deler av tomten.
NorBetong ser for seg å bygge en fabrikk med siloanlegg, vaskeplass for biler, tilhørende kontor og hvilebrakker.

Overfor Ski kommune opplyser NorBetong at støy er begrenset til i hovedsak biltransport inn med delmaterialer og ut med betong.
Fabrikken er innelukket og støyer ifølge NorBetong lite.

Vaskeanlegget skal fange opp vask av biler innvendig. Slike anlegg bygges nå slik at det ikke slippes ut vann fra anlegget. Vannet gjenbrukes til vask eller tilsettes i produksjonen.

Høydebegrensning

I forhold til reguleringsbestemmelsene vil siloene for sement ifølge regionsjefen skape noen problemer i forhold til høydebegrensning.
Regionsjef Oddbjørn Erlien skriver til kommunen at han er klar over de fremtidige planene for industriområdet. NorBetongs virksomhet kan imidlertid rigges ned ganske raskt i tilfelle omregulering til bolig.

Ferdigbetongprodusenten har 27 heleide fabrikker pluss 16 deleide fabrikker fra Trondheim i nord til Kristiansand i syd.

Mange fabrikker

Bare i Sør-Norge har selskapet 24 betongfabrikker. Selskapet har også mobile fabrikker som kan settes opp i forbindelse med store prosjekter.

NorBetong er et datterselskap av Heidelberg Cement, som er en av verdens største produsenter av betong, sement, tilslag og bygematerialer.
Selskapet har virksomhet i over 50 land.

Kommentarer til denne saken