Gå til sidens hovedinnhold

– Jeg kan ikke fronte diskriminering

Artikkelen er over 7 år gammel

Tidligere leder i Ski kirkelige fellesråd Bjarne Kjeldsen fra Siggerud tar et oppgjør med ansettelsespraksis i Ski kirkelige fellesråd.

SKI: Kjeldsen protesterer mot at «feil» samlivsform kan brukes mot dem som søker jobb i Kirken.
Flertallet i Ski kirkelige fellesråd er av en annen oppfatning.

Bjarne Kjeldsen fra Siggerud menighet satt som leder til juni måned, etter en opprivende strid med svært ulike syn.

– Likestilling

– Jeg vil ha likestilling i Kirken, sier han til ØB.

Kjeldsen er valgt inn for og representerer fortsatt Siggerud menighet i Ski kirkelige fellesråd.
Fellesrådet velges for fire år av gangen, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget.

Rådet består av åtte valgte representanter, to fra hver menighet. Pluss ordføreren i Ski kommune og en geistlig representant. Det er Sven Holmsen i Nordre Follo prosti.

En av rådets oppgaver er å tilsette menighetsmedarbeidere.

Regelen er slik: Bispedømmet tilsetter prester.
Det kirkelige fellesrådet i hver kommune ansetter diakoner, trosopplærere, kateketer og organister.

Når Ski kirkelige fellesråd utlyser stillinger, står følgende i utlysningsteksten:
Opplysninger om samlivsform kan bli innhentet og tillagt vekt ved tilsetting.

Da jobben som menighetspedagog/trosopplærer på Langhus og Siggerud nylig ble utlyst med søknadsfrist 10. august, var denne formuleringen med i stillingsannonsen.

Flertallet ville noe annet, og da stilte jeg ikke til gjenvalg

Kan være lov

Arbeidsloven (paragraf 13-3) åpner for en slik praksis, som mange mener er både konservativ og diskriminerende, og langt fra gangbart i en moderne, åpen kirke.

Men, både direkte og indirekte forskjellsbehandling kan være lov, hvis tre vilkår er oppfylt:

  •  Forskjellsbehandling må ha et saklig formål.
  •  Den må ikke være uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.
  •  Og endelig: Den må være nødvendig for utøvelsen av arbeidet eller yrket.

Før møtet i Ski kirkelige fellesråd i februar, behandlet de fire menighetsrådene i Ski forslag til tekst knyttet til samlivsform i utlysninger.

De fire konkluderte ulikt.

Siggerud menighetsråd ønsket, som Kjeldsen, å ha en utlysningstekst som ikke åpner for å innhente informasjon om samlivsform.

Under møtet i februar vedtok Ski kirkelige fellesråd, med fem mot fire stemmer, å innhente opplysninger om samlivsform. Og at dette kan bli vektlagt. ved en ansettelse.

Hva skal en tekst som åpner for diskriminering tjene til?

– Tok ikke gjenvalg

– Og da trakk du deg i protest?

– Det var slik: Jeg stilte som leder under forutsetning av at dette punktet ble trukket, sier Bjarne Kjeldsen, og legger til:

– Flertallet ville noe annet, og da stilte jeg ikke til gjenvalg.

Ingen av de folkevalgte i rådet var i vinter klar til å overta ledervervet etter Bjarne Kjeldsen.
Han ble derfor sittende helt frem til juni.

Da overtok Ole Furuseth fra Langhus menighet stafettpinnen. Han forsvarer innhenting av samlivsopplysninger.

– Et flertall i rådet ønsker å ha denne muligheten. Jeg er ikke redd for at søkere føler seg diskriminert. Fordi det står at vi kan innhente opplysninger, ikke skal eller må.

– Bispedømmet krever ikke det samme når prester skal tilsettes. Kommentar?

– Det må faktisk bispedømmet selv finne ut av, sier Ole Furuseth.

Les også: – Spør ikke lenger prester om samlivsform

– Har ansvar som arbeidsgiver

Bjarne Kjeldsen forteller på ØBs oppfordring hvorfor han valgte ikke å ta gjenvalg som leder.

– Ansvaret fellesrådet har som arbeidsgiver, er viktig for meg. Vi har en lovgiving som åpner for diskriminering, men jeg mener at Ski kirkelige fellesråd ikke har mulighet til å diskriminere lenger, sier den tidligere fellesrådslederen.

– Hva skal en tekst som åpner for diskriminering tjene til? Når vi tidligere, og med åpne øyne, har ansatt homofilt samboende i kirken?

– Og hva skjer hvis vi får inn en søknad fra en homofilt samboende som blir avvist, og som deretter vil prøve fellesrådets avgjørelse rettslig? spør Kjeldsen.

– Som leder hadde jeg måttet fronte dette, og det var jeg ikke beredt til, legger han til.

– Borg bispedømme har ikke lenger mulighet til å spørre om samlivsform når de tilsetter prester. Hva er din kommentar til det?

– Jeg vil si at det er lite progressivt å innta andre holdninger enn bispedømmets, svarer Bjarne Kjeldsen.

Folk er født likeverdige, da skal ikke legning ha noen betydning

Kritikkverdig

– Hvordan tror du folk reagerer på at Kirken kan legge vekt på samlivsform når de ansetter nye medarbeider?

– Det tror jeg mange stiller seg veldig uforstående til, sier Kjeldsen.

– Hva mener du er mest kritikkverdig med en slik praksis?

– At kirken gir seg selv mulighet til å forskjellsbehandle der det ikke er grunn til å forskjellsbehandle, sier Kjeldsen, og legger til:

– Folk er født likeverdige, da skal ikke legning ha noen betydning.

Fortsetter

Det er gått noen måneder siden diskusjonen gikk varm i Ski kirkelige fellesråd. Bjarne Kjeldsen er fortsatt aktivt med.

– Du har valgt å fortsette i fellesrådet. Hvorfor?

– Fellesrådet er demokratisk valgt, og her skal og bør det være meningsbryting og rom for ulike meninger. Jeg vil være med i Kirken og bidra til at mitt standpunkt både blir hørt og får vekt, sier Siggerud-mannen.

Kommentarer til denne saken