Ski kommune har frist til 1. januar 2014 med å måle radonstrålingen i alle kommunale bygg. De har allerede målt for høye verdier i en barnehage – men bare om natten, når den er tom for folk.

– Ski kommer relativt heldig ut. Aluskifer er mest lumsk, og den har vi ikke i Ski, sier Terje Smestad, virksomhetsleder for eiendomsavdelingen i Ski kommune.

Myndighetene opererer med to grenseverdier: 200 som er maksgrense, og 100 som er tiltaksgrense.

For høye verdier på stellerom

I Vestrådt barnehage fra 2005 oppdaget kommunen da den skulle bli sertifisert til miljøfyrtårn nylig at konsentrasjonen av radon var for høy i ett av rommene:

– Vi har fått en måling med sporfilm på 290 på et stellerom, og 140 på et lagerrom, forteller Lasse Bakke i eiendomsavdelingen.

Han har gått på kurs sammen med kollega Lisbeth Sæstad for å lære å måle radon i de kommunale byggene.

– Men den høye verdien synker til under tiltaksgrensen tidlig om morgenen, før det kommer folk til barnehagen. Vi ser at ventilasjonsanlegget har mye å si for verdiene, forteller han.

Målingene viser at så fort ventilasjonsanlegget slås av om kvelden, stiger verdiene over alle grenser igjen.

– Hvis personalet skal ha møter på kveldstid, sier de fra til oss, så får de både varme og ventilasjon, forsikrer Bakke.

Må måle to ganger når de finner noe

Bakke mener at myndighetene er konservative når det gjelder radonmåling.

– De insisterer på at vi skal måle med sporfilm først. Sporfilm har en feilmargin på 20-50 prosent, forteller han.

I Vestrådt barnehage satte kommunen inn mer avanserte og nøyaktige måleapparater så fort radonen var påvist. Den mer nøyaktige målingen foregikk dag og natt i en hel uke, som timetelling, med en feilmargin på tre til fem prosent.

Tidlig denne uka var resultatene klare. Siden radonnivået er under grenseverdiene på dagtid, trenger ikke kommunen å gjøre noen tiltak i barnehagen.

Kommunen skal måle radonnivået i alle kommunale bygg i Ski innen 1. januar 2014. Kommunen måler mellom 15. oktober og 15. april, fordi radon trenger mer inn i huset om vinteren.

Kommunen er ikke tilsynsmyndighet for private barnehager – det er det Arbeidstilsynet og Statens Strålevern som er.

– For å bli kvitt radonstråling i kommunale bygg kan man justere ventilasjonen, men hvis man har veldig høye konsentrasjoner lønner det seg å sette inn radonavsug, opplyser Bakke.

LES FLERE NYHETER HER!

– Mål radonnivået i hjemmene også

Virksomhetsleder Smestad anbefaler også private å måle radonforekomsten hjemme.

– Private er ikke pålagt å måle radon i hjemmene, men jeg synes man burde gjøre det likevel. Tenk på babyer og barn opp til to år, de tilbringer nesten all tiden sin hjemme. Blir de utsatt for radon da, kan det få store konsekvenser.  Siden 2009 har det vært et krav om radonmåling ved salg av eiendom med bolig, opplyser han.

Nybygg som er prosjekterte fra og med 2010, skal ha radonsperre. Selv om radon-forekomstkartet viser at Ski kommer heldig ut, er det andre områder i nærheten med større konsentrasjoner av den helseskadelige strålingen.

– Deler av Ås, hele vestsida av Oslofjorden og Hurumlandet sliter, konkluderer Smestad etter en kikk på kartet.

– Jeg synes det er hyggelig å vise frem god kontroll. Men vi er heldige som ligger på en meget stille flekk på radonkartet.

Her kan du selv lete i kartet og finne ut om det er radon i grunnen der du bor.

Si din mening i kommentarfeltet under.