Gå til sidens hovedinnhold

Nå blir det forbudt å snuse på skolen

Artikkelen er over 7 år gammel

1. juni var det ti år siden røykeloven trådte i kraft. I sommer utvides den ytteligere.

FOLLO:  Fra 1.juli blir selvbetjening av tobakksvarer forbudt, og barnehager, skoler og videregående skal være tobakksfrie.

Alle skoler og barnehager gjøres tobakksfrie inne og ute, og det lovfestes tobakksfri skoletid for elevene til og med videregående.

–  Tobakksfrie skoler og barnehager bør være normen i et ledd i denormaliseringen av tobakksbruk. Undersøkelser viser at ungdom mener røykepress er det viktigste å bli kvitt, og at åtte av ti rektorer ønsker enhetlig regelverk. I dag er det varierende forbud på de ulike skolene, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til ØB.no.

Kan ikke plukke snus fra kjøleskapet

avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon, sier at det skjer en rekke endring i tobakksskadeloven fra 1. juli i år:

Stortinget vedtok 19. mars 2013 en rekke endringer i tobakksskadeloven. Fra 1. juli i år forbys også selvbetjening av tobakksvarer.

– Store snuskjøleskap ved kassen eller inngangen i dagligvarebutikker fungerer som reklame for snus. Selvbetjeningsforbudet vil også føre til høyere terskel for kjøp for unge, og vil redusere tyveri.

Allerede i fjor forsvant 10-pakningen fra mange butikkhyller. Fra 1.juli er forbudet helt gjeldende.

– Unge er mer prissensitive enn voksne. Forbudet vil også kunne redusere impulsskjøp. Noen voksne vil kunne røyke mer som følge av større pakninger, men hensynet til å redusere ungdomsrøykingen er viktigere.

Dagens unntak for røykerom i arbeidslokaler er ikke i tråd med Tobakkskonvensjonens retningslinjer. Derfor oppheves også unntaksbestemmelsene om røykerom. Det gis unntak for røykerom på institusjoner og oljeplattformer, samt visse særskilte arbeidsplasser hvor de ansatte ikke kan forlate arbeidslokalene.

Les også: Koster 27.000 kroner i året og gir helseproblemer

Sterkt signal med ny lov

Ski videregående skole har allerede innført tobakksforbud i skoletiden som omfatter både røyk og snus. Nestleder i elevrådet, Isabelle Mackie (16), mener dette forbudet hjelper lite

– Det er veldig få av elevene som får beskjed direkte om at snus i skoletiden ikke er lov. En anmerkning stopper deg ikke fra å snuse på skolen, mener Mackie.

Hun tror imidlertid den nye loven kan bidra til å sende et sterkt signal og dermed kan skape en holdning blant unge om at snus ikke er greit.

– For at elevene ikke skal snuse i skoletiden er det viktig at det skapes en holdning blant elevene om at det ikke er greit med snus. Det kan være vanskelig når mange unge mener de selv har rett til å bestemme over sin egen kropp, sier Mackie.

Maren Hanstad (19) og Cathrine Fjeldly (18) har liten tro på at en slik lov skal gjøre skolene tobakksfrie.

– Vi har allerede snusforbud på skolen, og vi ser hvor lite elevene bryr seg. Hvis det skal fungere må konsekvensene av å bli tatt for å snuse være mye større, mener Cathrine Fjeldly.

Påbudet om tobakksfri skoletid skal håndheves på samme måte som andre ordensregler på skolen.

Jentene tror at et slikt forbud først vil få virkning etter en lengre periode.

– Det vil kanskje ha større virkning etter noen år, og hvis lærerne tar mer tak i det når de ser det, sier Hanstad.

Hanstad snuser selv fast, og forklarer at hun enkelte ganger snuser for å stresse ned.

– I skolesituasjoner kan det være greit med en snus i blant, men jeg er ikke så avhengig som mange andre jeg kjenner. Jeg tror flere vil få konsentrasjonsproblemer på skolen hvis de ikke får snuse, og at de uansett kommer til å gjøre det fordi det er enkelt å skjule, mener Hanstad.

Har ikke selvbetjening

Matvarehuset Ultra Ski omsetter for 200 millioner kroner i året. En halv million av dem er tobakksvarer, men butikken har ingen selvbetjente snusskap.

– Vi har alle tobakksvarene i lukkede skap ved kassene, sier butikksjef Henning Nilsen.

Han tror ikke forbudet av 10-pakningen vil ha særlig effekt på røykernes forbruk. Men han påpeker at det er ulik holdning overfor ulovlig salg av alkohol i forhold til tobakk.

– Det går nok mest i snus blant unge. Vi er veldig bevisste på langing, men ser at det er få eller ingen konsekvenser for de som handler for mindreårige, og blir tatt. Det er en utfordring for oss som selger, sier Nilsen.

 Tror heller på forebyggende arbeid 

Leder Molly Gibson i Elevorganisasjonen forteller at Elevorganisasjonen mener et slikt tiltak er å starte i feil ende:

– Tiltak for å forhindre snusing på norsk skole er positivt, men dette blir å starte i feil ende. Elever som er over 18 år har etter norsk lov rett til å snuse og da blir det feil å nekte dem å gjøre dette på norsk skole, skriver Gibson i en e-post til ØB.

Hun legger også til at snus ikke skader miljøet på samme måte som røyk, og at en derfor bør ha andre regler for snus.

Elevorganisasjonen har troen på mer forebyggende arbeid for å forhindre at elever begynner å snuse.

– Mange elever begynner å snuse for å stresse ned på skolen. Man burde heller forkusere mer på kroppsøving og flere helsesøstre som kan lære og prate med elever om å takle stress, avslutter Gibson. 

Klikk deg tilbake til forsiden av ØB.no her
 

– Når vi sier tobakksfrie betyr det at de også skal være snusfrie. Det vil si at på skolenes område og for elevene så er det forbud i hele skoletiden. Det kommer en bestemmelse om røykefrie inngangspartier på offentlige virksomheter og helseinstitusjoner.

– Dessuten blir lovens adgang til å etablere røykerom opphevet, opplyser avdelingsdirektøren.

avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon, sier at det skjer en rekke endring i tobakksskadeloven fra 1. juli i år:
avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon, sier at det skjer en rekke endring i tobakksskadeloven fra 1. juli i år:
avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon, sier at det skjer en rekke endring i tobakksskadeloven fra 1. juli i år:

Kommentarer til denne saken