Nå blir det helikopterdrift fra Ski flyplass

Stemte for: Leder av plan- og byggesaksutvalget, Helge Bunæs (H) stemte for ny konsesjon for Ski flyplass. Det gjorde fem andre i utvalget også. foto:Ole Kr. Trana

Stemte for: Leder av plan- og byggesaksutvalget, Helge Bunæs (H) stemte for ny konsesjon for Ski flyplass. Det gjorde fem andre i utvalget også. foto:Ole Kr. Trana

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Ski flyplass gikk igjennom i Plan- og byggesaksutvalget. Nå blir det helikopterdrift også.

DEL

SKI: I siste møte i Plan- og byggesaksutvalget ble det vedtatt med seks mot fire stemmer at Ski flyplass heretter også skal innbefatte helikopterdrift.

Saken har vært gjennom samme prosedyre tidligere, men da den i forrige runde til slutt havnet på bordet til Fylkesmannen, ble det en brå slutt.

Les også: Vil bruke Ski flyplass som helikopterbase

Ski kommune fikk klage på bakgrunn av feil i søknadsprosessen. Fylkesmannen sendte da et brev til kommunen i begynnelsen av august i år. Der sto det i klartekst at fylkesmannen opphever dispensasjonsvedtaket som var gjort. Dette på bakgrunn av at fylkesmannen mente det ikke forelå noen formell dispensasjonssøknad fra kommunen.

Dette er årsaken til at Ski kommunen på nytt har vært nødt til å jobbe ut en søknad om videre drift av flyplassen.

SVs Rannveig Andresen foreslo under samme møte at punktene som omhandlet helikopterdrift ble tatt ut av konsesjonssøknaden. Dette fikk kun hennes stemme.

Les også: Naboer er sterkt imot kommersiell helikopterdrift på Ski flyplass

Det er Nor Aviation som skal starte opp med helikopterdrift fra Ski flyplass.
De vil ha to til tre maskiner stående i Ski.

Ole-Petter Berger fra Nor Aviation var til stede under utvalgsmøte og var fornøyd med utfallet.

– Jeg er glad for at det endelig ser ut til å gå i orden. Vi skal kun drive med samfunnsnyttige flyginger fra Ski flyplass. Det vil si alt fra jobber med høyspentraseer for Statnett til brannslukking i sommerhalvåret, sa Berger.

Les også: Fylkesmannen sier nei til utvidet drift på Ski flyplass

I konsesjonssøknaden står det at det skal være tillatt med 2000 bevegelser i perioden mai til oktober. I perioden november til april er taket for flybevegelser satt til 1000. (Takeoff og landing teller som to bevegelser.)
I sommerhalvåret skal det kun være tillatt med 150 bevegelser i uken hvorav 50 med helikopter. I vinterhalvåret søkes det om inntil 50 bevegelser i uken.

Dette er absolutte tall og kan ikke overskrides. Da kan konsesjonen ryke.

Artikkeltags