SKI: Styreleder i Ski IL Alliansen, Svein Thompson, som sendte brevet til kommunen, begrunner avslaget i flere punkter.

Det første gjelder de fysiske forholdene. Den vedtatte kunstisflaten skyver sandvolleyballbanen for tett opp til inngangspartiet til Alliansehallen. Styrelederen mener dette vil ødelegge for kioskdrift og samlingsplass for de mange elevene som bruker anlegget.

Les også: – Hold kunstisbanen utenom Møteplassen

Blir for mye rør

Videre peker Ski IL Alliansen på at kunstisflaten legger beslag på for mye grunnflate. Alliansen skriver også at Ski kommune og Ski IL Alliansen har til hensikt å utarbeide en «masterplan»for hele Ski Idrettspark. Der vil alle deler av parken, inklusive behov for nye anlegg bli vurdert, herunder behov for nye isflater.
Det er vedtatt å grave ned rør og støpe en betongflate på 800 kvadratmeter på dette arealet før prosess er gjennomført og planen vedtatt i Ski kommune. Det  vil, i Følge Alliansen minske mulighetene for å finne en best mulig totalløsning for Idrettsparken.

Tre millioner blir borte

Møteplassen var prosjektert til å koste cirka 3,5 mill kroner.

Ski Il Alliansen hadde skaffet cirka tre mill i finansiering, kommunen skulle bidra med 454.500 kroner.

Isflaten har en kostnadsramme på nesten seks millioner kroner. Ski kommune skulle gi et totalt bidrag til isflaten på 5.850.000 kroner. Dette skulle fordeles på følgende måte. Utgifter til prosjektet på 3.050.000, samt merverdiavgift på 1.100.000 og 1.200.000 i spillemidler. I tillegg skulle kommunen låne 500.000 kroner for å fullføre isflateprosjektet.

Styreleder Thompson er klar på hva det innebærer å trekke den økonomiske støtten til Møteplassen, men har fortsatt stor tro på at «masterplanen» de skal i gang med, sammen med kommunen, til neste år, vil bli veldig bra.

– Det satt langt inne å gå til det skritt å trekke pengestøtten, men vi kunne ikke være med videre med dagens vedtatte planer for området. Vi har hatt en fantastisk støtte fra de lokale næringsliv og diverse stiftelser. Nå skal vi jo i gang med å se på hele idrettsparken under ett. Da kan vi ikke legge rør i bakken på et så stort område, før vi vet hvordan hele parken skal bli, sier styrelederen.

Les også: Nå stemmer Høyre imot Møteplassen

Ny politisk behandling

Rådmannen i Ski kommune har foreslått at det settes av 300.000 kroner til prosjekt «masterplan» for idrettsparken i Ski.

Sammen med midler fra Ski IL Alliansen skal de se på hele området under ett.

Ordfører Anne Kristine Linnestad er ikke veldig fornøyd med at Alliansen trekker pengestøtten, men forstår samtidig mange av argumentene.

– Dette betyr at vi må ta opp denne saken til ny politisk behandling. Forutsetningene for Møteplassen er ikke lenger til stede. Det som i utgangspunktet skulle være en gladsak har nå blitt veldig vanskelig. Jeg skjønner at det å legge for mye rør i bakken før en «masterplan» er utredet, kan være uheldig, men jeg håper vi kan skrinlegge den dårlige stemningen og se positivt på fremtidens idrettspark, sier hun.