- Vi må styrke Frivillighetssentralen i Ski

Camilla Hille og Venstre vil styrke frivillighetssentralen i Ski med et halvt årsverk.

Camilla Hille og Venstre vil styrke frivillighetssentralen i Ski med et halvt årsverk. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Rådmannen i Ski vil ikke tilføre ytterligere kommunale midler til drift av Frivillighetssentralen i Ski. Camilla Hille (V) er sterkt uenig.

DEL

SKI: - Frivillighetssentralen spør om et halvt årsverk ekstra, som utgjør 250.000 kroner. Venstre kommer til å fremme forslag om om å  innvilge dette når Utvalg for oppvekst og kultur har møte onsdag kveld 29. mai. Vi vet hvilken fantastisk jobb Frivillighetssentralen gjør. De ber om en beskjeden økning, det bør vi si ja til, sier Camilla Hille til ØB før møtet.

Mange oppgaver

Frivillighetssentralen har drevet i 15 år, og flyttet fra årsskiftet til Walemarhøy. Tilbudet benyttes blant annet av flyktninger og innvandrere, hjemmeværende i barselpermisjon og seniorer. Frivillighetssentralens styre mener at man trenger å ansette en person som kan fungere som vertskap og medarbeider på Waldemarhøy.

Daglig leder ved Frivillighetssentralen er i dag på Ski kommunes lønningsliste, i 70 prosents stilling. Daglig leder er som eneste ansatte bundet til å være på Waldemarhøy, og har ingen mulighet til å reise rundt. Dettet mener Frivillighetssentralens styre går utover frivillighetsarbeidet forøvrig. Derfor ber de om å utvide aktiviteten med et halvt årsverk.

Går imot

Rådmann Audun Fiskvik går imidlertid imot å utvide kommunens finansielle støtte. Etter rådmannens vurdering reiser styrets ønske om å styrke administrasjonen et prinsipielt spørsmål: Skal Frivillighetssentralen utvikle seg mot en tjeneste i Ski kommune med flere ansatte enn kun daglig leder? Rådmannen ser at daglig leder kan ha behov for å utføre oppgaver utenfor kontoret, men mener at sentralen  så må knytte til seg frivillige til å bistå på kontoret.

-Ikke råd til å la være

- Vi vet hvilken fantastisk jobb Frivillighetssentralen gjør i forhold til eldre, integrering, og mye annet. Hun som jobber der nå får nesten tidoblet årsverkene med innsatsen sin, sier Camilla Hille, og sier videre:

- Venstre mener vi ikke har råd til å la være. Økt frivillighetsinnsats gir positive ringvirkninger på andre budsjett, og vil være en lønnsom investering. Til høsten kommer folkehelsemeldingen.Kommunene skal snart ta over flere oppgaver innenfor rus og psykiatri. Derfor er det svært viktig å styrke frivillig sektor. Når Frivillighetssentralen sier de har behov, skal vi lytte og imøtekomme deres beskjedne ønske.

Artikkeltags