Tok første spadetak for ny Ski stasjon

Samferdselsminister tar første spadetak og starter dermed byggingen av en ny Ski stasjon.

Samferdselsminister tar første spadetak og starter dermed byggingen av en ny Ski stasjon. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Fredag startet byggingen på Ski stasjon. Utbyggingen er første etappe i byggingen av Follobanen.

DEL

SKI: I 2018 skal reisetiden fra Ski til Oslo bli på 11 minutter.

- Det er ennå langt fram til Oslo – Ski står ferdig, men nå er vi i gang og vi vil få effekter underveis, sa Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

SE JERNBANEVERKETS FILM FRA ÅPNINGEN (NB Ekstern lenke)

På Ski stasjon skal det nå bygges nye hensettingsspor som vil gi resultater allerede høsten 2012, når den nye ruteplanen for Østlandet tas i bruk.

– Byggingen av ny jernbane mellom Oslo og Ski bidrar til å bygge landet for fremtiden. Vi får mer kapasitet for å få fram varer og gods og vi får langt raskere reisetider, sa Meltveit Kleppa.

Ekstra penger

Ski stasjon må bygges ut i etapper av hensyn til avviklingen av togtrafikken i anleggsperioden. I dag har stasjonen tre spor til plattform, i framtiden blir det økt til seks spor.

Det skal bygges ny mellomplattform, de gamle plattformene skal heves og forlenges og det skal bygges servicebygg og kollektivknutepunkt med tilgjengelighet for alle. Det kommer også gode omstigningsmuligheter til buss, bil, sykkel og taxi.

Samferdselsministeren varslet i forbindelse av anleggsåpningen en tilleggsbevilgning i år på 64 millioner kroner til Ski stasjon i forbindelse med byggingen av hensettingssporene, raskere planlegging og kjøp av grunn ved Ski stasjon.

Planen videre

- Traseen for selve den nye Follobanen skal besluttes i løpet av året, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Deretter må reguleringene godkjennes og eiendommer kjøpes før start anlegget starter opp i 2013.

Follobanen vil vesentlig gå i tunnel og er beregnet å koste 11,6 milliarder kroner. Sammen med den eksisterende bane på strekningen vil det føre en kraftig økning i kapsiteten på strekningen.

Follobanen dimensjoneres for 250 kilometer i timen og kan utgjøre første etappe i en mulig høyhastigetsbane mot Sverige og Europa.

Symbolsk start

Byggestarten fredag 7.mai ble markert ved at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa tok det første og symbolske spadestikket. Jorden fra det første spadestikket skal oppbevares fram til Follobanens åpningsarrangement i 2018.

Artikkeltags