– Jeg risikerer å tape mye penger

Frykter helikoptertrafikken

Frykter helikoptertrafikken Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Grisebonden Øystein Skofteby er nærmeste nabo til flystripen. Han er redd flystøyen skal ta fra han levebrødet. Ski kommune: – Litt sent å komme med dette nå.

DEL

SKI: Skofteby har drevet med griser i mange år og har klart seg veldig fint med støyen fra småflyene. Etter at helikoptrene har begynt å bruke Ski flyplass har han en helt annen opplevelse av flystøy.

– Det jeg opplever når helikoptrene tar av og sneier over takene på gården, er voldsomme hyl og mye slåssing grisene imellom. De blir fryktelig urolig av den lyden, sier grisebonden.

Nå blir det helikopterdrift fra Ski flyplass

Dårligere kjøttkvalitet

Skofteby har på det meste 600 griser på bås på gården i Tomterveien.
Det han frykter er at grisene vil produsere mindre og ikke minst dårligere kjøttkvalitet.

– Det er ikke til å legge skjul på at stressede griser gir dårlig kvalitet på kjøttet, noe som igjen vil gi mindre penger i kassen. Jeg er ikke glad for det som nå er i ferd med å skje, sier Skofteby.

– Jeg ser ikke lyset på sommerne fremover. Griser er ikke utstyrt med svettekjertler og du kan bare forestille deg hva som vil skje når helikoptrene farer over takene her og grisene begynner å krangle på bås. Nei, dette liker jeg veldig dårlig, sier Skofteby.

Også Oddgeir Numedal, som lenge drev med rideskole i umiddelbar nærhet av flystripen, er lite glad for det som skjer. Han går langt i å kalle kommunens fremgangsmåte for arrogant. Han har heller ingen tro på at Nor Aviation, som er firmaet som skal starte opp med permanent helikopterdrift, vil holde det de lover om antallet flyginger og ikke minst hvilken type flyginger som kommer.

Minimalt med taxiturer

– Nor Aviation sier jo i ØB at de for det meste vil kjøre samfunnsnyttige oppdrag og minimalt med «taxikjøring». Det har jeg rett og slett ikke tro på. Jeg har jo sett de siste helgene at det ikke er nyttekjøring, men taxivirksomhet de utfører. Det er det jeg er redd vil bli konsekvensen av å gi dem denne konsesjonen, sier Numedal.

Ole-Petter Berger, som selv er pilot i selskapet, kan berolige Numedal med at «taxikjøring» bare vil bli en liten prosent av den totale konsesjonen.

– Jeg sier ikke at vi ikke skal kjøre taxiturer, men vi vil ikke ha kapasitet til å kjøre så mye annet enn det som dreier seg om rene samfunnsnyttige turer. Vi har også, intern i selskapet, blitt enige om at vi aldri vil kjøre taxiturer på søndager, sier Berger.

Numedal er heller ikke fornøyd med kommunens fremgangsmåte i denne saken.

– Jeg husker at vi ble invitert av kommunen til et informasjonsmøte. Der stilte kommunen med sine folk og Nor Aviation med sine. Etter at møtet var over og saken var lagt frem fra dere side, fikk vi med oss en bunke med papirer og fire dagers klagefrist. Jeg trodde ikke det var mulig, sier Numedal.

Naboer er sterkt imot kommersiell helikopterdrift på Ski flyplass

Litt seint

Etter dette møtet ble det laget et felles klagebrev hvor veldig mange av dem som følte seg berørte i saken signerte. Den ble aldri tatt til følge.
Spørsmålene fra de berørte naboene er mange og de har sendt inn flere brev til kommunen som de ikke har fått svar på.

Helge Bunæs (H) er utvalgsleder i Plan- og byggesakskomiteen. Han stiller seg undrende til at klager fra blant annet Skofteby kommer nå.

– Dette er jo seriøse meldinger, som jeg synes er rart at dukker opp så seint i prosessen. Samtidig vil jeg si at blir dette et problem på grunn av støy eller det skulle vise seg at flyselskapet ikke overholder konsesjonsvilkårene, vil vi se på konsesjonene på nytt og stoppe flygingene på dagen, sier Bunæs.

Fint for kommunen

Flere som har vært i kontakt med ØB er forundret over at en kommersiell aktør innen helikopterdrift havner på et jordet i Ski og stiller seg samtidig spørsmålet om hvilken nytte dette kan ha for kommunen.
Utvalgsleder Helge Bunæs (H) mener at det dette firmaet primært skal drive med av samfunnsnyttige tjenester også vil være av stor betydning for Skis innbyggere.

– Tenk deg en dag uten strøm på grunn av for mye snø på ledningsnettet, eller at det begynner å brenne i skogene rundt oss. Da seg jeg det faktisk som en stor fordel at vi har en form for beredskap i umiddelbar nærhet, sier Bunæs.

Selskapet er ansvarlig

Bunæs legger samtidig vekt på at antallet flybevegelser som står oppført i konsesjonen er absolutte tall og kan ikke overstiges.
Ski kommunen krever at antallet flybevegelser blir loggført etter lover og regler og forelagt kommunen i januar hvert år.

Hvem er det som er ansvarlig for å telle og sørge for at tallene kommer inn til kommunen?

– Det er det selskapet selv som må sørge for, sier saksbehandler i Ski kommune, Erik Hovden.

Nor Aviation har i lengre tid prøvd å flytte deler av sin virksomhet til Rygge flyplass, men har ikke kommet i mål med noen kontrakt.

– Jeg skal ikke legge skjul på at vi aller helst ønsket oss til Rygge, men det ble for komplisert å lande en avtale. Dette skyldes i stor grad at flyplassen både har private og statlige eiere. Det gjorde at vi etter en stund valgte å skrinlegge de planene, sier Ole-Petter Berger i Nor Aviation.
 

Nå er han fornøyd med å komme til Ski.
 

Artikkeltags