VEVELSTAD: Det er blitt stille rundt Teskjekjerringa på Vevelstad. Skulpturen som er formet av billedhugger Fritz Røed, innkjøpt av Selvaagbygg og gitt i gave til Vevelstad ungdomsskole da den sto ferdig i 1973.

Da elever og lærere flyttet til Haugjordet ungdomsskole i 2004, ble Teskjekjerringa etterlatt. Fremdeles passerer brukere av svømmehall, gymsal og tannlegekontor, men betydelig færre enn før.

Skulpturen bærer preg av hærverk og fremstår som shabby. Bronsen er tilgriset med rød maling. Sokkelen er skjoldet, hvitmalingen flasser og skiltet som forteller at kunstverket heter Teskjekjerringa og er laget av Fritz Røed, er overmalt.

Venneforening.

– Slik skal det ikke være, sier lederen av Ski kunstforening, Ellen-Ane Aspestrand.

Hun har tidligere jobbet som lærer på Vevelstad ungdomsskole, og kjenner til både skulpturen og Fritz Røed. Det er lenge siden sist hun så Teskjekjerringa, og gjensynet er ikke bare hyggelig. Aspestrand som selv er billedkunstner, synes det er synd å se at ikke kunstverk verdsettes høyere.

– Det skjærer en i hjertet når skulpturer blir stående som luft. Billedhugger Fritz Røed tilhørte toppsjiktet i norsk kunst, og dette er et verk av høy verdi. Det er nesten hærverk å la den stå igjen her. Særlig når den står så ubeskyttet som den gjør nå, sier Aspestrand.

Hvor Teskjekjerringa bør stå, har hun ikke tatt klart standpunkt til. Men hun mener skulpturen fortjener bedre enn tagging og plassering på sidelinjen.

– Vi kunne jo lage en venneforening, sier Ellen-Ane Aspestrand.

Bevisstløst.

Mette Skrikerud, leder for kulturavdelingen i Ski kommune, var en av kommunens mange representanter i byggekomiteen for Haugjordet ungdomsskole. Hun innrømmer at "Teskjekjerringa" ble glemt. Verken kunstneren eller kunstverket var noe tema i komiteen, etter det Skrikerud husker.

– Vi hadde en bred prosess, der vi ble enige om hva som skulle være av utsmykning på Haugjordet. Jeg må innrømme at vi hadde et bevisstløst forhold til Teskjekjerringa. Den ble vel rett og slett oversett. Det som var av løs kunst på Vevelstad ungdomsskole ble restaurert og hengt opp på Haugjordet. Det skolen ikke ville ha, ble levert ut til andre i kommunen, sier Skrikerud.

Begynte på nytt.

Rektor på Haugjordet ungdomsskole, Kari Borge Norheim, satt også i byggekomiteen. Hun mener det var enighet om at Teskjekjerringa skulle stå.

–Vi var ganske samstemte på at Teskjekjerringa hørte hjemme på Vevelstadfeltet. Haugjordet var et nytt prosjekt som skulle ha sin egen utsmykning. Her begynte vi på nytt, sier Borge Norheim.

Teskjekjerringas opphav kjenner heller ikke Borge Norheim til. Fritz Røeds navn ble aldri nevnt i byggekomiteen.

– Det var ikke tatt opp i det hele tatt. Jeg vet ingenting om Fritz Røed, sier Kari Borge Norheim.

Til Idrettsparken?

Som kjent fra Alf Prøysens bøker, er ikke Teskjekjerringa den som gir opp så lett. Nylig fant hun veien inn på kulturlederens kontor. Skrikerud har nemlig fått henvendelser folk på Langhus som er bekymret for tilstanden til Teskjekjerringa, og gjerne vil ha skulpturen flyttet. Langhus idrettspark er et forslag.

– For folk på Langhus er Teskjekjerringa viktig. Den er i kommunens eie og vi er ute etter best mulig plassering. Hvis noen har bedre forslag, vil jeg gjerne høre, sier Mette Skrikerud.

Hva som skal skje med området der den gamle ungdomsskolen står, kan også ha betydning for Teskjekjerringas videre skjebne