ÅS: Ved UMB er vedlikeholdsetterslepet på totalt 1,5 milliarder kroner. Studentene frykter det vil gå ut over undervisningen.

– Det er mye som må gjøres. For å få den ønskelige standarden, trenger UMB to milliarder kroner. Selv det rekker ikke til, sier leder Per-Fredrik Nordhov av studenttinget ved UMB.

De selvforvaltende universitetene råtner og har et vedlikeholdsetterslep på totalt 11,5 milliarder kroner. Nå har Norsk Studentunion (NSO) startet en kampanje for å gjøre myndighetene klar over situasjonen og at det må bevilges mer penger til universitetene. Slik situasjonen er i dag, brukes penger som skulle vært brukt på undervisning og forskning, til vedlikehold.

Dyrt vedlikehold

De siste ti årene har UMB brukt cirka 65 milloner kroner av eget budsjett på vedlikehold.

– UMB er heldig som har vakre bygninger som er i ferd med å bli fredet. Men dessverre er det dyrt å vedlikeholde disse, sier Nordhov.

Det er ikke bare å bytte vinduer. Her må det spesialister til for å gjøre jobben.

– Vedlikeholdet er så omfattende at det ikke bare kan tas over universitetets budsjett som i utgangspunktet er stramt, sier Nordhov.

Urbygningen er av de heldige. Der starter Statsbygg denne høsten totalrenovering. Kostnadene er kalkulert til 336 millioner kroner. I tillegg er både Tekniske fag og Aud Max i dårlig forfatning og trenger store summer for å komme opp på en akseptabel standard.

Utfordrer myndighetene

Norsk Studentunion forventer at Regjeringen viser handlekraft og tar etterslepet seriøst. Og at det kommer penger på bordet til å innhente etterslepet i løpet av fem år.

– Det må en kraftanstrengelse til hvis ikke forfallet skal gå ut over undervisning og forskning som er universitetenes primæroppgaver, sier Nordhov.

Studentene synes det er trist å se at de bygger ned standarden.

– Men det er også en grense for hvor mye UMB kan bruke av eget budsjett, sier Nordhov.

Går ut over standarden

Lederen av studenttinget er sikker på at standarden og resultatene ved universitetet ville vært bedre med bedre lesesaler.

– Det er stor forskjell på lesesaler med luft og uten, sier han.

Han håper at oppfordringen blir tatt på alvor og at dette er et signal som vil føre til at det kommer penger til å ruste opp universitetene.

– Vi klandrer ikke UMB. De har vilje til å gjøre det beste ut av de pengene de har til rådighet, sier Nordhov.

Administrasjonen og styret ved UMB har lagt opp til at det skal settes av i overkant av én milliard kroner i perioden 2013–2022. 645 milloner kroner tas fra rammebevilgningen, mens 355 skal hentes eksternt ved salg av eiendom.

LES FLERE NYHETER HER!