FOLLO: Det skiller hele 445 kroner per måned mellom den dyreste og billigste kommunen på SFO. Frogn kommune er dyrest i grunnpris, og der må du også betale ekstra for maten.

Det er ikke enkelt å sammenligne prisene på SFO i de syv Follo-kommunene. De operer ofte med ulike formater.

Det som er helt klart, er at Frogn kommune er desidert dyrest i Follo med sine 2540 kroner for fulltid. I tillegg må man plusse på matpenger.

Det er dyrest å ha barn på SFO ved Dal skole som tar 150 kroner i matpenger for en fulltidsplass. Da blir totalen 2690 for et barn i måneden.

Til sammenligning er Ski kommune billigst med sine 2280 kroner måneden. Da er også matpenger inkludert. Forskjellen for en familie med to barn i SFO på Dal skole kontra Bøleråsen skole utgjør hele 9020 kroner i året.

Mat dyrest i Vestby

Vestby kommune skille seg helt klart ut når det gjelder matpenger. Kommunen tar 250 kroner måneden i matpenger for en fulltidsplass.

– Er det noen grunn til at dere er så mye dyrere enn andre Follo-kommuner?

– Nei, vi har ingen forklaring på hvordan andre regner ut dette på. Det er dette vi mener er kostnadene, sier skolesjef Sverre Korslund i Vestby kommune.

De som er på SFO fire dager i uken i Vestby kommune, betaler 200 kroner måneden i matpenger. Slik reduseres prisen med en femtilapp ned til én dag i uken, hvor man betaler 55 kroner måneden i matpenger.

Med en månedspris på 2475 pluss 250 kroner, er månedsprisen for en SFO-plass i Vestby 2725 kroner. Det er 445 kroner dyrere enn en SFO-plass i Ski, og utgjør 4895 kroner i året.

LES OGSÅ:

Søskenmoderasjon

Kun Enebakk kommune har for øyeblikket søskenmoderasjon med 25 prosent fra barn nummer to.

Oppegård innfører søskenmoderasjon fra 1. august, men øker samtidig sine priser med fem prosent.

Søskenmoderasjonen vil bli på 30 prosent for barn nummer to og 75 prosent fra barn nummer tre.

Det er ingen andre kommuner som har signalisert søskenmoderasjon.

LES FLERE NYHETER HER!

Ulike oppsett

Alle kommunene i Follo har en pris på fulltidsplass. Ski og Oppegård har også faste priser ut fra hvor mange dager i uken man vil sende barna sine på SFO.

Vestby og Nesodden opererer med dagspriser basert på om barna er der om morgenen, tidlig ettermiddag eller er der til stengetid klokken 17.00.

Ås, Enebakk og Frogn opererer også med timebetaling hvor barna er på SFO inntil ti timer i uken. I Oppegård, Vestby og Frogn er mat ikke inkludert i prisen.

Si din mening i kommentarfeltet under!