KRISTIANSAND: Ann-Kristin Olsen (67) er et kjent navn for mange. At hun har vært første kvinne i tre viktige posisjoner i Norge er kanskje ikke like kjent.

I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. ØB vil i tiden fremover se litt nærmere på hva stemmeretten og ikke minst likestillingen har ført til i Norge de siste 150 år.
Mye er blitt gjort opp igjennom årene. Og mange kvinner har frontet det mange kvinner i dag tar som en selvfølge. Noen attpå til flere ganger.

Først tre ganger

Ann-Kristin Olsen er en av mange kvinner har gått i front i flere tilfeller.

Olsen kom til Follo i 1975. Da satt hun som dommerfullmektig i Indre Follo tingrett. I 1977 gikk hun inn i politiets rekker, og tre år senere ble hun første kvinnelige politiinspektør i Norge.

– Det var faktisk ikke bevisst jakting på posisjoner. Men et naturlig veivalg etter hvert. Og det synes jo ekstra når man valgte et utradisjonelt yrke innen politiet, sier en blid Ann-Kristin Olsen på telefon fra Kristiansand.

Ni gode år i Ås

I ni år bodde Olsen, som nå er fylkesmann i Vest-Agder, i Ås.

– Jeg husker de årene i Ås som veldig bra år. Jeg var ung, hadde små barn, og trivdes veldig godt. Det var kanskje den beste tiden i min karriere, sier hun med ettertanke.

Etter tre år som politiinspektør, søkte hun stillingen som politimester i Halden, og fikk den. Dermed var hun den første kvinne som ble politimester i Norge. Da var hun 38 år.

Jeg har alltid vært feminist, og ble etter hvert også en mer aktiv feminist

Tatt godt imot

– Har du trivdes i alle disse årene?

– Jeg hadde ikke blitt hvis jeg ikke hadde trivdes. Det er ingen selvfølge å bli tatt godt imot. Men jeg gikk inn i jobbene med å være selvsikker på at jeg var god nok for jobben. Jeg har aldri tvilt på at jeg ikke kunne gjøre jobben jeg har søkt på og fått.

– Ikke helt tilfeldig

Selv om hun ikke bevisst søkte seg til stillinger hvor hun ville være første kvinne, innrømmer hun at hun var bevisst, og ikke minst våget å søke på stillinger som tidligere var forbeholdt menn.

– Jeg har alltid vært feminist, og ble etter hvert også en mer aktiv feminist, sier hun.

– Og jeg har alltid vært ubeskjeden nok til å gå litt i bresjen for andre. Jeg hadde et ønske om å være en rollemodell. Derfor har jeg også stilt opp i ukeblader, og følt at jeg hadde en plikt til å gjøre det for å vise at det er mulig å være kvinne i et mannsdominert yrke.

Kort tid

Ann-Kristin Olsen synes 100 år med stemmerett for kvinner er kort tid.

– Min mormor hadde ikke stemmerett før min mor ble født. Og min mor var hennes ellevte barn. Så det er ikke så lenge siden. For meg er det kun én generasjon imellom. Og da blir det ikke så lenge.

Hun mener at kvinner må anerkjenne alle de som har gått i bresjen for likestilling mellom kjønnene.

– Alle vi kvinner har hatt hjelp av de som har kjempet før oss. Det bør vi tenke over, sier hun.

Vil jobbe

Selv om hun fyller 68 år 29. mars, har hun ingen umiddelbare planer om å gå av med pensjon.

– Jeg har en veldig interessant jobb, og håper at helsen holder slik at jeg kan jobbe til jeg blir 70. Det er helsen som bestemmer. I min alder skjer det ting, og det er ikke alltid lett å planlegge. Men planen er å jobbe til jeg blir 70, sier kvinnen som var første kvinne ut i mange sammenhenger.